Maanrakennusfirma levitti purkujätettä rakennusten alle – syyttäjä vaatii vankeutta

Liperiläinen maanrakennusurakointiyhtiö on syyttäjän mukaan päästänyt ympäristöön jätettä ympäristölain vastaisesti. Yhteensä teollisuusrakennusten perustuksiin käytettyä jätettä levitettiin syyttäjän arvion mukaan reilut 3 300 kuutiota.

Kotimaa

Syyttäjän mukaan yhtiö on päästänyt Liperissä sijaitsevalle kiinteistölle ympäristöön suuren määrän eri purkukohteista peräisin olevaa jätteeksi luokiteltavaa ainesta kuten purkubetonia, asfalttia ja öljysoraa.

Syyttäjän mukaan rakennusjäte on levitetty kuuden vuoden aikana yhtiön käyttöön rakennettujen neljän teollisuusrakennuksen alle. Täyttömaalla on ollu lupa 5.650 kuution osalta, mutta laitonta ainesta maaperään päätyi syyttäjän mukaan 3 390 kuution edestä.

Jätetäytön kohteena ollut kiinteistö on sijainnut pohjavesialueella ja toiminta on ollut syyttäjän mukaan pitkäkestoista.

Ely-keskuksen suorittamissa mittauksissa alueenli öljyhiilivety-, kromi-, kupari-, nikkeli- ja sinkkipitoisuuksien todettiin olevan hieman kohonneita, mutta pohjavesinäytteissä ei sen sijaan ole osoitettu sellaisia muutoksia tapaukseen liittyen.

Syyttäjä vaatii vastaajille vankeusrangaistuksia ja korvaamaan valtiolle rikoksen yhtiölle tuottama taloudellinen hyöty, eli noin 82 000 euroa.