"Tahdotko tukea puolisosi vanhemmuutta ja ottaa huomioon myös lapset?" Vihkikaavaan halutaan lisäykset uusperheitä varten

Kolme pappisedustajaa on laatinut kirkolliskokoukselle käsiteltäväksi aloitteen, jossa ehdotetaan uusperheitä huomioivia lisävaihtoehtoja vihkikaavaan. Tarkoituksena on tuoda esiin myös puolisojen sitoutuminen toistensa lapsiin.

Kotimaa
Kaksi sormusta
Touko Yrttimaa / Yle

Kun avioon astuu pari, joista jommalla kummalla tai molemmilla on jo lapsia, kyse ei ole pelkästään kahden ihmisen välisestä liitosta. Se, miten myös lapset saataisiin yhä paremmin mukaan vihkimiseen, mietitytti nykyisin perheneuvojana toimivaa pappi Markku Orsilaa.

– Aikanaan nuorena pappina tuli vähän ohuesti otettua uusperheen lapset huomioon juhlatilanteessa. Kirkkokäsikirjassa ei ole materiaalia, joka huomioisi lapset ja itse ainakin nuorena menin aika usein vihkimistilanteeseen se käsikirja kourassa, Orsila kertoo.

Orsila sai idean tehdä kirkolliskokoukselle aloitteen vihkikaavan uusperhelisäyksistä ja mukaan lähti kaksi muuta ehdotuksen allekirjoittanutta pappia. Aloitteessa on vahvasti mukana myös Suomen Uusperheiden Liitto.

– Uusperhe ei lähde toimimaan, ellei lapsia oteta huomioon. Uusperheelle suunnatussa vihkikaavassa lapsilla onkin oma paikka, toteaa liiton toiminnanjohtaja Pekka Larkela.

Larkelan mukaan lasten huomioiminen vihkikaavassa on tärkeää paitsi parille ja lapsille myös omaisille ja ulkopuolisille.

– Hääväki näkee, että puolisot ovat tosissaan lasten kanssa. Parisuhde ei toimi, jos sosiaalista vanhemmuutta ei ratkaista ja tässä näkee, että se ratkaistaan. Puolisolla on tahtotila toisen lapsiin, Larkela jatkaa.

Sopivasti sitovat sanat

Osa uusperheellisistä haluaa jo nykyisin, että lapset otetaan huomioon myös vihkikaavassa. Uusperheiden liitto tarjoaa kaavaan sopivia lisäyksiä nettisivuillaan. Lauseet pohjaavat psykoterapeutti Florence Schmittin vuonna 2000 liitolle tekemään ehdotukseen.

Kirkolliskokoukselle tehdyssä aloitteessa lisäyksiä vihkikaavaan on vielä hiottu useiden asiantuntijoiden kanssa ja ehdotetut lauseet on muotoiltu huolella niin, ettei niissä esimerkiksi suoraan luvata rakastaa toisen lapsia vaan heille luvataan aikaa, tilaa tai huolenpitoa.

Aloitteentekijä Markku Orsila arvelee, että uusperheen vihkikaava voi silti osua herkkiin kohtiin, joita etenkin katkeran eron jälkeisissä perhesuhteissa usein on. Uusia avioliittoja solmittaessa lapset joutuvat pahimmillaan tilanteeseen, jossa vanhemmat painostavat heitä ikään kuin valitsemaan puolensa. Toisaalta Orsila uskoo, että vihkikaavan lisäys loisi nimenomaan pohjan sen pohtimiselle, mikä lasten asema tulevassa perheessä oikeasti on.

– Juuri tämä keskustelu, jota papin johdolla käydään, on tilaisuus puhua siitä, mikä on niille lapsille ja aikuisille totta.

Uusperheiden liiton Larkelan mukaan lasten huomioiminen vihkikaavassa ei ole tähän mennessä aiheuttanut närää.

– En ole kertaakaan 12 vuoden aikana kuullut, että entiset puolisot olisivat sitä vastustaneet.

Toimituksessa muutenkin tilaa lapsille

Kaikkialla vihkikaavan uusperhelisäyksestä ei ole vielä kokemuksia. Kuopion lääninrovasti Jaana Marjaselle lapset huomioiva, vaihtoehtoinen vihkikaava on uusi asia. Marjanen kuitenkin painottaa, että vihittävien perhetilanne otetaan aina huomioon ja että nykyinenkin kaava mahdollistaa lasten huomioonottamisen.

– Sen voi tehdä esimerkiksi esirukouksessa, jossa voi vaikka mainita lapset nimeltä, Marjanen selittää.

Lääninrovasti kertoo myös ottaneensa asian esiin, kun hän on ohjannut tulevien pappien ryhmiä.

Marjanen ei ole nähnyt kirkolliskokoukselle vihkikaavasta menevää aloitetta, mutta hän suhtautuu uusien kysymysten lisäämiseen skeptisesti.

– Minusta vihkikaavan kysymys "tahdotko rakastaa" kattaa koko elämän kirjon, Marjanen sanoo.

"Monimuotoiset perheet pitää huomioida"

Aloitteentekijät pitävät tärkeimpänä sitä, että myös uusperheistä ja avioon astuvien lasten asemasta keskustellaan. Olennaista on myös se, että lapsiin viittavan osuuden lisääminen vihkikaavaan olisi edelleen täysin vapaaehtoista. Kirkkokäsikirjan kansien välissä uusperheiden huomioiminen vihkikaavassa tulisi kuitenkin vielä varmemmin luontevaksi osaksi papin kanssa käytävää vihkikeskustelua. Keskustelu on hyvästä myös siksi, että on yhä mahdollista, että jotkut papit eivät edes hyväksy uusia avioliittoja.

– Perhe on perusyksikkö ja voimavara yhteiskunnassa sekä kirkon piirissä ja perheitä pitää tukea. Tänä päivänä on monimuotoisia perheitä ja se pitää huomioida, tiivistää Suomen Uusperheiden Liiton Pekka Larkela.