Hallintouudistuksen tavoitteena keskittää osaamista

Lappeenrannan kaupungin hallinto-organisaation uudistuksessa tavoitellaan säästöjä ja toiminnan tehostamista osaamisen keskittämisellä. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu laajalla kyselyllä.

toimialat
Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg
Yle/Tommi Parkkinen

Lappeenrannan kaupungin hallinto laitetaan uusiksi nopealla aikataululla. Kaupunginsihteeri Juha Willbergin mukaan ensimmäiset uuden konsernimallin mukaiset tiimit voivat aloittaa toimintansa hyvinkin nopesti. Koko uusi organisaatio pitäisi olla käynnissä ensi syksynä.

Muutos koskee noin 125 hallinnon työntekijää. Heidän osaamisensa on karoitettu ja sen mukaan heille tullaan osoittamaan mahdollisesti uusia tehtäviä.

– Seuraavien muutamien vuosien aikana noin joka viides hallinnon työntekijä jää eläkkeelle. Niistä vakansseista voidaan täyttää vain eritystä osaamista vaativia tehtäviä, eli kaikki työt pitää jatkossa pystyä hoitamaan jäljelle jäävällä työntekijämäärällä, Juha Willberg sanoo.

Henkilökunta mukana uudistuksessa

Willbergin mukaan työtehtävien ja osaamisen keskittämisellä saadaan ehkä parempaa laatua ja nopeampaa ja tehokkaampaa toimintaa. Keskittämisessä on myös se etu, että työvoimaa voidaan jatkossa käyttää yli nykyisten toimialarajojen.

– Nyt työntekijän siirtyminen toiselle toimialalle, jossa tarvittaisiin apua, on ollut vaikeaa. Uudessa järjestelmässä kaikki psytyvät tekemään kaikkien toimialojen asianomaisia tehtäviä.

Lappeenrannan kaupunki on asettanut jokaiselle toimialalle säästötavoitteen, joka hallinnon kohdalla on vajaat kolme miljoonaa euroa. Tähän aiotaan päästä eläköitymisten ja uuden organisaatiomallin avulla.

Uudistusta on viety eteenpäin hyvässä neuvotteluyhteydessä henkilökunnan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu Asko Kokkola näkee uudistuksessa enimmäkseen hyviä puolia.

– Luotan positiiviseen ajatteluun, tässähän on hyvä mahdollisuus uralla kehittymiseen ja sellaisen me-hengen syntymiseen, Kokkola sanoo.