1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. internet

Vanhemmat raportoivat lastensa asiat verkossa – Lastensuojelun keskusliitto huolissaan

Vanhemmat kertovat nykypäivänä lapsistaan paljon netissä. Sosiaalisessa mediassa, verkkokeskusteluissa ja blogeissa raportoidaan kouluunmenot, sairaudet, valmistumiset, jopa kiusaamiset. Lastensuojelun keskusliitto on huolissaan, että lapselle rakentuu vanhempien toimesta verkkoidentiteetti täysin lapsen ymmärtämättä tai hyväksymättä asiaa.

Kuva: Yle

Lastensuojelun keskusliitossa on pohdittu paljon lasten ja julkisuuden suhdetta. Nyt on vahvistunut käsitys, että vanhempien toimintaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tarvitaan pelisäännöt. Vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä lapsen edun näkökulmasta, mitä lapsista voi kertoa netissä.

Alaikäinen on selkeästi aikuista haavoittuvampi julkisuudessa.

ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

– Sillä hetkellä voi ehkä olla asioita jotka puoltavat, että asia julkaistaan ja siitä kerrotaan, mutta se jää harkitsematta mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Lapsen näkökulmasta tämä aiheuttaa pulman että hänestä on muodostumassa identiteetti ilman, että hänellä on ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, toteaa Lastensuojelun keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen.

"Lasta pitää suojella"

Pienellä lapsella ei ole mahdollisuutta punnita itse, mitä asioita kannattaa ja ei kannata kertoa. Teini-ikäiselle netistä löytyvät tiedot voivat olla Hanna Heinosen mukaan erityisen haavoittavia.

– Voi sanoa, että alaikäinen on selkeästi aikuista haavoittuvampi julkisuudessa. Kasvu ja kehitys on kesken, ja hän etsii suuntaa omalle identiteetille. On riski lapsen kasvulle ja kehitykselle että joku vahvasti rakentaa sitä identiteettiä ulkopuolelta, Heinonen toteaa.

On riski lapsen kasvulle ja kehitykselle että joku vahvasti rakentaa sitä identiteettiä ulkopuolelta.

ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

Huonoimmasta päästä esimerkkejä ovat Heinosen mukaan erilaiset riitatilanteet, joissa lapsi on riidan osapuolena. Muutenkin lapsen käyttäminen omien asioiden tai oikeuksien ajamiseen polkee lapsen yksityisyyttä ja oikeuksia. Ja jos lapsesta löytyy henkilöhistoria, tavallaan tietopankki netistä, lapsi voi pahimmillaan altistua hyväksikäytölle tai väkivallalle. Lastensuojelun keskusliitto onkin käynnistämässä hanketta aiheeseen liittyen.

– Lasta pitää suojella. Olemme käynnistämässä toimenpiteitä, millä selkiytetään pelisääntöjä ja tuetaan vanhempia pohtimaan näitä asioita ennen kuin he tekevät ratkaisuja asioiden laittamisesta verkkoon, Heinonen kertoo.

Näkemykset vaihtelevat

Vanhempien näkemykset jakaantuvat Heinosen mukaan siitä, mitä lapsista voidaan kirjoittaa. Osa pohtii asiaa paljonkin, osa ei ole niin paljon punninnut sitä. Se, mitä sitten voi kertoa netissä, on tapauskohtaista.

Pelisääntöjä ei vielä ole ja asioita ei ole riittävästi pohdittu.

ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

– Kyllä tavallaan sellaiset asiat missä lapsi ei identifioidu, ei ole tarkkoja tunnistetietoja ja lapsi ei kiinnity selkeästi mihinkään. Mutta kyllä se, mitä voi kertoa pitää tapauskohtaisesti ratkaista, esimerkiksi sellaiset asiat missä lapsi tulee itse kuulluksi ja hänen kanssaan keskusteltu, mutta kyllä yksityisyyteen menevä asiat on sellaisia joita kannattaa harkita viedäänkö niitä verkkoon, Heinonen pohtii.

Mutta onko verkkoläsnäolo tulevaisuuden nuorille aikuisille niin luonnollinen asia, että vanhempien aiemmat kirjoittelut eivät haittaa lainkaan?

– On ihan totta että maailma muuttuu ja tätäkin asiaa pystytään tarkastelemaan muutaman vuoden kuluttua hyvin eri tavalla. Kyse on varmaan juuri tästä vaiheesta että pelisääntöjä ei vielä ole ja asioita ei ole riittävästi pohdittu, jolloin pitää pohtia sitä mikä on lapsen näkökulmasta tilanne, ja että lapsen oikeudet tulevat huomioiduksi.