Kysely: Sote-uudistus miellyttää korkeasti koulutettuja, pienituloiset tyytymättömiä

Puolet suomalaisista uskoo palvelujen saavutettavuuden heikkenevän sote-uudistuksen myötä. Sote-alueiden omaa verotusoikeutta ei kannata juuri kukaan.

Kotimaa

Vain runsas neljännes suomalaisista on tyytyväisiä sote-ratkaisuun. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:n teettämän kyselyn mukaan 29 prosenttia suomalaisista on sote-uudistukseen tyytyväisiä. Uudistukseen tyytymättömiä on 21 prosenttia. Erityisesti sote-ratkaisun taakse asettuvat korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja eläkeläiset, kun taas pienituloiset ja SAK:n jäsenet ovat ratkaisuun keskimääräistä tyytymättömämpiä.

Hallituspuolueet ja oppositio sopivat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toteutustavasta maaliskuussa. Sote-uudistuksessa erikoissairaanhoidosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa viisi erityisvastuualuetta.

Vain neljäsosa väestöstä uskoo palvelujen toimivuuden paranevan uudistuksen myötä. Joka toinen uskoo, että palvelujen saavutettavuus heikkenee. Vastaajista lähes 40 prosenttia ennakoi, että myös tarjolla olevien palvelujen määrässä tapahtuu heikennyksiä.

Yli 40 prosenttia arvoi, että sote-alueet ovat liian suuria järjestämään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut perustasosta aina vaativiin erityispalveluihin saakka.

KAKS:n kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että valtionosuudet tulisi ohjata suoraan viidelle sote-alueelle. Sote-alueiden oma verotusoikeus saa kannatusta vain neljältä prosentilta vastanneista.

TNS Gallup Oy:n huhtikuussa toteuttamaan kyselyyn haastateltiin 1 202 suomalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.