70 keinopesäehdotusta saimaannorpalle – havumaja yksi voittajista

Saimaannorpan pesinnän turvaamiseksi tehty keinopesäkilpailu keräsi runsaasti ideoita. Voittajaksi valittiin kolme yksinkertaista ja luonnonmukaista ehdotusta. Ehdotuksia aiotaan jatkokehitellä ja testata käytännössä.

luonto
Kuutti sulaneen apukinoksen pesäpaikan luona Saimaalla
Kuutti sulaneen apukinoksen pesäpaikan luona 15.3.2014.Mika Markkanen

Parhaimmat saimaannorpan keinopesän suunnittelijat on valittu. WWF:n julisti talvella keinopesäkilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää keino saimaannorpan pesinnän turvaamiseksi lumettomina talvina.

Kilpailun jaetun ykköstilan saivat mikkeliläinen Veikko Kilkki, kangasalalainen Risto Karvonen ja puumalalainen Pasi Jänis. Kolmen voittajan ehdotuksia yhdistää luonnonmukaisuus ja yksinkertaisuus.

Yleisin ehdotus oli järven pohjaan ankkuroitava kulkuaukollinen lautta, jonka päällä oli ”pesäluolana” toimiva umpinainen koppi.

Keinopesiä arvioitiin kuinka hyvin norpan biologia oli huomioitu, käytettyjen materiaalien luonnonmukaisuutta ja teknistä toteutettavuutta.

Kiisken ehdotuksessa rannalle kasattaisiin kuusen oksista havumaja. Karvosen ehdotus on rakentaa lehtipuusta pyöreä lautta, jonka keskellä olisi reikä, jonka ympärille kasattaisiin lehtipuiden oksista ja järviruo'osta kupu. Jäniksen ehdotuksessa kuivattujen kuusen pöllien päälle tehtäisiin lautta, jonka päälle tulisi kuusenoksista tehty suoja saimaannorpalle.

Saimaannorpan keinopesäkilpailussa haettiin ideoita jatkokehittelyyn ja käytännön testaukseen.

Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan noin 70 keinopesäehdotusta.