Kuusi uutta ainetta lisättiin huumelistalle

Kiellettäviä aineita ovat AM-2201, MAM-2201, 5- ja 6-APB, fenatsepaami sekä alfa-metyylitryptamiini.

Kotimaa

Kansalliseen huumausaineiden luetteloon lisätään kuusi uutta ainetta. Hallitus antoi torstaina asiaa koskevan asetuksen. Se tulee voimaan 5. toukokuuta.

Uusina aineina huumausaineiksi määritellään AM-2201 ja MAM-2201. Ne muistuttavat vaikutuksiltaan kannabista, mutta ovat vaarallisempia, koska niillä on jo pieninä annoksina haitallisia vaikutuksia.

Kiellettävien aineiden listalle otetaan myös 5- ja 6-APB sekä fenatsepaami ja alfa-metyylitryptamiini (AMT). Kahta ensin mainittua käytetään väärin piristävien vaikutustensa takia. Fenatsepaamia on käytetty joissain maissa nukahtamisvaikeuksien, epilepsian ja alkoholin vieroitusoireiden hoitoon. AMT:llä voi olla hallusinogeenisiä tai mielialaa kohottavia vaikutuksia.

Kaikkien huumausaineiksi nyt määriteltävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa.