Pyhäjoella pohdittiin ydinvoimaa tutuista asetelmista

Ydinvoimasta on käyty jälleen vilkasta keskustelua Pyhäjoella. Työ- ja elinkeinoministeriön torstai-iltana järjestämään yleisötilaisuuteen osallistui satakunta kiinnostunutta. Mielipiteissä pohdittiin muun muassa työllisyyttä ja ympäristövaikutuksia.

Kotimaa
Puheenvuorojen jonottamista työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä yleisötilaisuudessa Pyhäjoella 24.4.2014.
Kati Teirikko / Yle

Pyhäjoen tilaisuudessa esiteltiin Hanhikiven niemelle suunnitellun ydinvoimalan hankesuunnitelmia tällä kertaa sillä perusteella, että alkuperäisessä lupahakemuksessa mainitut mahdolliset laitostoimittajat ranskalainen Areva ja japanilainen Toshiba ovat jääneet pois ja Fennovoima on sopinut ydinreaktorin toimittamisesta venäläisen Rosatomin kanssa. Se on myös tulossa tytärtyhtiönsä kautta suurella osuudella Fennovoiman osakkaaksi.

Ei juuri uusia näkemyksiä

Pyhäjoella järjestetyssä tilaisuudessa mielipiteet jakautuivat vastustajien ja kannattajien kesken suurin piirtein vanhaan tapaan. Kannattajat korostivat työllisyysvaikutuksia ja vastustajat puhuivat ydinvoimalaan liittyvistä ympäristöuhista. Myös Fennovoiman omistusasiat puhuttivat ja venäläisomistuksen tulo mukaan hankkeeseen puhutti yleisöä.

Osa yleisöstä suhtautui kriittisesti tilaisuuden järjestämiseen, koska koko ajatus periaatepäätöksen täydentämisestä koetaan vääräksi. Esimerkiksi Pro Hanhikiviiikettä tilaisuudessa edustanut Hanna Halmeenpää ihmetteli sitä, mikä koko periaatepäätöksen täydennysmenettely on, sillä ydinvoimalaki ei sellaista tunne. Yleisökeskustelussa hän kuvasikin koko tilaisuuden järjestämistä absurdiksi.

– Ei tässä hirveästi mitään uutta antia tullut. Tämä nyt oli tällainen virallinen lähtölaukaus uusimalle periaatepäätöskäsittelylle, jollaiseksi sitä nyt kutsutaan, sanoi Hanna Halmeenpää.

Pro Hanhikivi on jättänyt menettelystä myös kantelun oikeuskanslerin virastoon, koska ydinvoimalaissa ei periaatepäätöksen täydennysmenettelyä tunneta.

Vastustajien näkemyksissä kyseltiin myös sitä, miksi alueen kunnat eivät ole järjestäneet ydinvoimalasta neuvoa-antavaa kansanäänestystä.

Kannattajat puhuivat työllisyydestä

Kannatuspuheenvuoroja kuultiin eniten elinkeinoelämän ja alueen kuntien edustajien suusta. Niissä korostettiin ydinvoimalan työllisyysvaikutuksia, sähkön saannin turvaamista sekä suuren hankkeen tuomia myönteisiä vaikutuksia elinkeinoelämään.

Fennovoiman toimitusjohtajan Juha Nurmen mielestä keskustelussa toistettiin lähinnä tuttuja teemoja. Hänen mukaansa tilaisuudesta saatiin kuitenkin eväitä hankeen jatkoa varten, koska se kuvasi hyvin Pyhäjoen alueen ihmisten suhtautumisesta ydinvoimalahankkeeseen.

- Saamme hyvin paljon tuntumaa siihen, miten hankkeeseen suhtaudutaan ja otamme sen omassa suunnittelussamme huomioon, sanoi Juha Nurmi.

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä tilaisuudessa valotettiin sitä, missä vaiheessa Fennovoiman hanke on menossa ja mitä Fennovoiman hakemus periaatepäätöksen täydentämisestä tarkoittaa.Säteilyturvakeskuksen uusi lausunto Fennovoiman hankkeesta saadaan toukokuussa.