1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suvivirren laulamiselle lopullinen hyväksyntä

Perustuslakivaliokunnan mukaan suvivirren laulaminen kouluissa saa jatkua. Uskonnolliset päivänavaukset ja ohjatut ruokarukoukset saattavat kuitenkin valiokunnan mukaan olla ongelmallisia.

Johanne Koskinen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan suvivirren laulaminen koulujen kevätjuhlissa saa jatkua.

Perustuslakivaliokunta ilmoitti perjantaina, että se ei pidä tarpeellisena muuttaa aiempaa kantaansa koulujen perinteisten juhlien osalta. Valiokunnan mukaan tällaisia juhlia ei yksittäisen virren laulamisen takia voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.

Valiokunnan mukaan ongelmallisia eivät ole myöskään vuotuiset, juhlapyhien viettoon liittyvät jumalanpalvelukset, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Sen sijaan perustuslakivaliokunnan mukaan ongelmallisia saattavat olla koulujen päivittäiseen toimintaan kuuluvat, uskonnon harjoittamisena pidettävät tilaisuudet, kuten uskonnolliset päivänavaukset ja ohjatut ruokarukoukset. Valiokunnan mukaan niiden ajankohdasta on tiedotettava etukäteen ja varmistettava, että niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Perustuslakivaliokunta painottaa, että oppilaalle tai hänen huoltajalleen pitää jäädä todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko oppilas koulujen uskonnollisiin tilaisuuksiin. Lisäksi vaihtoehtoisen toiminnan on oltava mielekästä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslaki tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö eivät edellytä kaikkien uskontoon viittaavien elementtien poistamista kouluista.

Pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen ei valiokunnan mielestä edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta.