Auta Satakunnan sammakkotutkijoita – havaitse pulputtava ja kiistelty sammakko

Suomen luonnonsuojeluliitto kartoittaa viitasammakon levinneisyyttä Satakunnassa. Tavoitteena on saada tietoa, kuinka runsaslukuisena pulputtava laji esiintyy länsirannikolla.

luonto
Viitasammakko lehtipeitteen päällä.
Arja Lento / Yle

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Varsinais-Suomen Ely-keskus tutkivat viitasammakon levinneisyyttä Satakunnassa. Viitasammakko on olettamuksen mukaan harvalukuinen, mutta sen esiintymisestä ei ole tarkkoja tietoja.

Viitasammakko sekoitetaan usein tavalliseen sammakkoon, mutta sen voi erottaa sammakosta helpoiten pulputtavan ääntelyn perusteella.

– Viitasammakko kuulostaa samalta kuin veden alle työnnettävä pullo, josta pulppuaa pinnalle ilmakuplia. Viitasammakon pulputus eroaa täysin muiden sammakkoeläintemme kurnuttavasta ääntelystä, sammakkoharrastaja Joonas Gustafsson opastaa viitasammakon havaitsemiseen.

Kutu keväällä

Viitasammakon kutuaika on Satakunnassa huhti–toukokuun vaihteessa. Kutu tapahtuu tulvivien järvien ja lampien rannoilla ja myös meren rannoilla.

Kutualuetta pitää lähestyä varoen, koska viitasammakot ovat arkoja eläimiä. Paras kutuaika on iltahämärässä ja öisin.

Havaintoja viitasammakosta voi ilmoittaa Satakunnan luonnonsuojelupiirinnettisivuilta (siirryt toiseen palveluun)löytyvällä lomakkeella. Havaintojen keruuaika on 25.4.–15.5.

Viitasammakko kuulostaa samalta kuin veden alle työnnettävä pullo, josta pulppuaa pinnalle ilmakuplia.

Sammakkoharrastaja Joonas Gustafsson

Suojelua arvosteltu

Suomessa viitasammakkoa tavataan koko maassa, mutta sen levinneisyydestä ja runsaudesta ei ole aivan tarkkaa tietoa.

Viitasammakko on suojeltu eläin, ja suojelupäätös on herättänyt myös arvostelua. Sammakon suojelun on katsottu heikentäneen muun muassa teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Myös eduskunnassa onvaadittu (siirryt toiseen palveluun)viitasammakon suojelun "kohtuullistamista". Suojelupäätös on kuitenkin tehty EU-tasolla Euroopan unionin luontodirektiivissä.