Kelan vammaisten tulkkauspalvelun tilausmäärät notkahtivat alkuvuonna

Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityksen keskittäminen on laskenut tilausmääriä. Tammi-maaliskuussa välitettiin vajaat 2 000 yleistulkkauksen tilausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös tulkit kertovat Yle Uutisten keskustelussa töiden vähentyneen alkuvuonna.

Yle Uutiset viittomakielellä
Kuvakaappaus Viikko viitottuna -lähetyksestä.

Yle Uutisten nettikeskustelussa "Ovatko Kelan tulkkauspalvelut heikentyneet?" moni viittomakielen tulkki kertoo, että alkuvuonna töiden määrä on romahtanut tasolle, joka on pakottanut osan tulkeista jopa hakemaan työttömyystukea.

Keskustelussa, johon osallistujista suurin osa on tulkkeja, on syynä tilanteeseen pidetty mm. hinnan perusteella tapahtunutta kilpailutusta, alihinnoittelua ja tulkkien rekisteritiedoissa olevia virheitä.

Ylivoimaisesti suurimpana syynä pidetään Kelan vuoden alussa toimintansa aloittaneen välityskeskuksen kankeasti käynnistynyttä toimintaa.

Tätä käsitystä osittain tukee Kelan julkistamat tiedot välitysmääristä: Tänä vuonna tammi-maalikuussa yleistulkkaustilauksia välitettiin 24 720 yleistulkkaustilausta, vuotta aiemmin 26 395. Ero on noin 1700 tilausta. Todennäköisesti ero on vielä tätäkin suurempi, sillä alkuvuodesta osa asiakkaiden tilauksista on jäänyt kokonaan käsittelemättä, eikä niitä näy tilastoissa.

Vielä suurempi ero löytyy, kun tarkastellaan Kelan palveluntuottajille maksamien korvausten määrää. Suurin ero löytyy tämän vuoden helmikuulta, jolloin Kela maksoi yleistulkkauksesta 1 738 565 euroa, kun edellisen vuoden helmikuussa summa oli 2 577 294 euroa. Kelan mukaan tämä kertoo mm. siitä, että tulkkauksia on onnistuttu ohjaamaan edullisemmille palveluntuottajille.

– Kyseessä on varmaan se, että etusijajärjestyksen mukaisesti on pystytty välittämään tilauksia. Se tarkoittaa , että välitämme tilauksen hinnoiltaan edullisimmalle palveluntuottajille ja yritämme optimoidan kustannuksia myöa matkojen osalta, jotta ne ovat mahdollisimman pienet, kertoo etuuspäällikkö Mikko Toivanen Kelasta.

Moni tulkki harkitsee alan vaihtamista

Yle Uutisten verkkosivulla käydystä keskustelusta käy ilmi myös, että moni tulkki harkitsee alan vaihtoa tai on jo päättänyt vaihtaa alaa. Tämä on pistetty huolestuneena merkille myös Kelassa.

- Olemme tietysti huolissamme, jos tulkkeja on hakeutumassa pois alalta, jotta voisimme riittävät palvelut tarjottua asiakkaille. Myös palvelun laatu kiinnostaa, että on riittävän osaavaa ja kokenutta henkilöstöä tekemässä tätä palvelua. Kyllä se on kelankin huoli siitä näkökulmasta, Toivanen sanoo.

Välityskeskuksen toimintaa on pystytty kohentamaan kevään edetessä. Kelasta kerrotaan myös, että nyt välityskeskus pystyy ottamaan vastaan ja käsittelemään kaikki tehdyt tilaukset.

Kuurojen liitto on saanut alkuvuoden aikana odotettua vähemmän tulkkauspalvelua koskevaa palautetta. Liitto pohtiikin parhaillaan muiden järjestöjen kanssa tulkin käyttäjien kokemusten keräämistä.

Liitossa toivotaan joka tapauksessa, että tulkkien tilaamista jatkettaisiin vaikeuksista huolimatta.

– Toivomme, että tilauksia tehtäisiin edelleen. Vaikka tulkkia ei saisi, jää siitä kuitenkin tilastomerkintä, joka todistaa, että tarvetta on. Se on tärkeää. Myös tulkit jaksavat, jos he tietävät, että heille on koko ajan tarvetta ja heitä halutaan tilata. Se on hyvin tärkeää, sanoo erityisasiantuntija Marika Rönnberg Kuurojen Liitosta.