Suomen maanpuolustus uudistuu - maavoimat perustaa paikallisjoukot

Nykyiset vapaaehtoisten maakuntakomppaniat tulevat ensi vuoden alussa osaksi paikallispataljoonia. Paikallisjoukoissa vapaaehtoisuudella on suuri rooli, ja niiden avulla halutaan saada reserviläisten osaaminen aiempaa tehokkaammin käyttöön.

Kotimaa
sotilaita maastojalkineissa
Yle

Maavoimat julkisti tänään paikallispuolustusuudistuksen. Paikallisjoukot toimivat vuodesta 2015 alkaen sodan ajan kolmantena joukkona operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalla.

– Sodan ajan joukkojen vähentäminen johti siihen, että meidän oli pohdittava uudelleen paikallisjoukkojen toimintatapa, maavoimien operaatiopäällikkö Petri Hulkko sanoo.

Paikallisjoukkoihin kohdennetaan jatkossa noin viidesosa maavoimien sodan ajan joukkovahvuudesta.

Uudelleen järjestellyissä joukoissa hyödynnetään paljon vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen joukkoja ja vapaaehtoisuutta. Reserviläisten osaaminen halutaan saada aiempaa tehokkaammin käyttöön.

– Paikallisjoukot antavat yksittäiselle reserviläiselle mahdollisuuden jatkaa palvelustaan alueellisten tai operatiivisten joukkojen jälkeen, maavoimien komentaja Raimo Jyväsjärvi sanoo.

– Halukkailla ja kyvykkäillä reserviläisillä on mahdollisuus nousujohteiseen urapolkuun paikallispuolustuksen käytännön tehtävistä ylimpiin tehtäviin, Hulkko kertoo.

Tarkoituksena on koota pääosa paikallisjoukoista 30-50-vuotiaista reserviläisistä, jotka tuntevat toiminta-alueen hyvin.

Paikallisjoukkojen toiminta ei kuitenkaan perustu ainoastaan vapaaehtoisuuteen, vaan osa tehtävistä täytetään muutoin reserviläisillä.

Maakuntakomppaniat jatkavat keihäänkärkinä

Maavoimien alueellinen johtoporras johtaa ja sovittaa yhteen paikallispuolustuksen omalla vastuualueellaan.

– Paikallispataljoona on maakuntakohtainen yksikkö, jonka tehtävät suunnitellaan maakuntapohjaisesti, Raimo Jyväsjärvi sanoo.

Nykyiset maakuntakomppaniat tulevat ensi vuoden alusta osaksi paikallispataljoonia

– Maakuntakomppaniat jatkavat paikallispuolustuksen keihäänkärkinä, Petri Hulkko sanoo.

Maakuntajoukot ovat reservin vapaaehtoisia asevelvollisia ja muita vapaaehtoisia. He täyttävät puolustusvoimien kriteerit ja ovat sitoutuneita toimimaan kriisiaikana puolustusvoimien maakuntajoukoissa.

Jyväsjärven mukaan paikallispataljoonan tyypillisiä tehtäviä ovat aluksi muun muassa alueellisten ja operatiivisten joukkueiden perustaminen sekä kohteiden suojaamistehtävät. Joukot toimivat yhteistyössä muun muassa alueen poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa.

Vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle suuri rooli

Paikallisjoukkojen koulutuksesta vastaavat ensisijaisesti 12 jäljelle jäävää aluetoimistoa.

– Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella tulee olemaan merkittävä rooli paikallisjoukkojen kouluttamisessa, Petri Hulkko sanoo.

Hulkko kertoo maavoimien tutkineen maakuntien koulutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan prikaati lakkautettiin vuoden 2013 lopussa, mutta aluetoimisto jatkaa toimintaansa Joensuussa.

– Siellä on Sotinpuron iso harjoitusalue, jossa myös paikallisjoukot tulevat harjoittelemaan.

Paikallispataljoonista tulee sodan ajan joukkoja ensi vuoden alussa, mutta reserviläisten sitouttaminen tehtäviin alkaa jo nyt.

Paikallispuolustusmallia kehitetään ja testataan ensimmäisen kerran Wanaja14-harjoituksessa Länsi-Suomessa lokakuussa 2014.