Talvivaaran uusi ympäristölupa voimaan vasta vuosien kuluttua

Useat tahot tulevat valittamaan kaivosyhtiö Talvivaaran keskiviikkona saamasta ympäristöluvasta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kiristi uudessa luvassa vaatimuksia tuntuvasti. Jo viime keväänä kiristettyjä jätevesien päästörajoja ei höllennetty. Ensimmäisenä valituksen tekemisestä ilmoitti yhtiö itse.

talous
Kaivosyhtiö Talvivaaran tehdas ja saostusallas.
Heikki Rönty / Yle

Kaivosyhtiö Talvivaaran toiminta on muuttunut niin paljon, ettei Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päivittänyt vanhaa ympäristölupaa, vaan antoi kokonaan uuden. Talvivaaran toinen nikkeliesiintymä, Kolmisopen alue, pudotettiin luvasta kokonaan pois. Aluehallintovirasto ei halunnut, että yhtiö laajentaa toimintaa ennen kuin entiset ongelmat on ratkaistu.

– Tämä nivoutuu nimenomaan vesitaseongelmaan, mikä yhtiöllä on ollut ja vuotoihin kipsisakka-altaissa, jotka nyt näkyvät. Siellä on vaarallisia kemikaaleja johdettu ympäristöön, kertoo ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Uuden luvan mukaan yhtiö joutuu muun muassa rakentamaan varotilavuutta metalliliuoksille, uusia kipsisakka-altaita ja vaarallisen jätteen kaatopaikkoja sekä siivoamaan ympäri kaivosaluetta sijoitettuja sakkoja.

– Nyt on useammalta vuodelta todellinen tieto jätteiden haitta-ainepitoisuuksista ja liukoisuuksista, joiden perusteella luokituksia tehdään, Koivula sanoo.

Aiemmassa luvassa jätteiden luokittelu perutui arvioituihin ennakkotietoihin. Nyt kaivoksen keskeiset jätteet on luokiteltu vaarallisiin jätteisiin kuuluviksi.

Valituskierros tuo aikaa talouteen, mutta ei apua vesiongelmaan

Yhtiöltä vaadittavat vakuudet nousevat nykyiseen verrattuna kolminkertaiseksi 107 miljoonaan euroon.

Paikallisen osakaskunnan eli yhteisten vesialueiden puheenjohtaja olisi halunnut vielä tiukempaa lupaa.

Varmaa tässä tapauksessa on, että tämä kestää useita vuosia ennen kuin valitukset on käyty läpi korkeimmassa oikeudessa asti.

Leo Schroderus

– Vesiasiat olisi pitänyt määrätä kuntoon ennen kuin toimintaa jatketaan. Nyt yhtiö saa toimia entisellä luvalla niin kauan kuin valitusajat menevät umpeen. Varmaa tässä tapauksessa on, että tämä kestää useita vuosia ennen kuin valitukset on käyty läpi korkeimmassa oikeudessa asti, sanoo Jormasjärvi-Korholanmäki osakaskunnan puheenjohtaja Leo Schroderus.

Kaivosyhtiö pyysi aluehallintovirastolta, ettei lupa tule lainvoimaiseksi ennen valituskierrosta. Lykkäys ei auta yhtiön akuutteihin vesi- ja päästöongelmiin, joihin ratkaisun on löydyttävä kesän aikana. Näin yhtiö saa kuitenkin lisäaikaa saadakseen kerättyä rahaa muihin tarvittaviin investointeihin ja vakuuksiin.

Valvovaa viranomaista eli Kainuun ELY-keskusta tilanne harmittaa, koska se joutuu nyt eräänlaiseen välitilaan. ELYn on valvottava vanhaa lupaa, mutta otettava myös uusi huomioon. Myös jäteasetusta olisi noudatettava.

Kaivosyhtiön itsensä lisäksi useat tahot ovat tekemässä luvasta valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen.

– Me harkitsemme valituksen tekemistä. Lisäksi olemme olleet yhteydessä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa, joka myös harkitsee vailtuksen tekemistä, sanoo Leo Schroderus.