1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Oikaisu Ajankohtaisen kakkosen juttuun: Virolainen työtön voi saada työttömyysturvaa Suomesta vain 3 kk:n ajan

Ajankohtainen kakkonen laski Kelan tietoihin perustuen kuinka paljon kuvitteellinen virolainen kirvesmies Martin ja hänen perheensä voisivat saada sosiaaliturvaetuisuuksia Suomesta.

Kuva: Stina Tuominen / Yle Uutisgrafiikka

Ajankohtainen kakkonen kertoi tiistaina Kelalta saamiinsa tietoihin perustuen, että työttömäksi jäänyt ja Viroon palaava virolainen kirvesmies voisi saada Suomesta jopa 30 000 euron sosiaalietuudet itselleen ja perheelleen 500 päivän työttömyysjakson aikana.

Keskiviikkona 30.4.2014 ilmeni, että Kelan toimitukselle antama tieto oli väärä. Tosiasiassa kotimaahansa palaava virolainen työtön voi saada työttömyyspäivärahaa ja muita etuuksia vain kolmen kuukauden työttömyysjaksolta.

Tässä Ajankohtaisen kakkosen oikaistu juttu Kelalta saatuihin korjattuihin tietoihin perustuen:

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu asumiseen Suomessa. EU-lainsäädännön perusteella suomalaisen sosiaaliturvaetuuksien piiriin voi kuitenkin päästä, vaikka ei asuisi Suomessa. Tämä aiheuttaa kitkaa erilaisten lainsäädäntöjen yhteensovittamisessa.

Kaikissa EU-maissa käydään tällä hetkellä keskustelua etenkin lyhyttä työaikaa tekevästä vierastyövoimasta. Peruskysymys on, että millaista yhteyttä heiltä voidaan edellyttää jäsenvaltioon, ennen kuin oikeus erityisesti verorahoitteisiin etuuksiin avautuu. Sosiaaliavustuksen saajasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmälle.

Jäsenvaltioissa käydään myös keskustelua sosiaaliturismista eli liikkujista, jotka shoppaavat sosiaaliturvaa toisista maista. Tämä haasteen ratkaiseminen on Kelan asiantuntijoiden mukaan keskeistä koko EU:n uskottavuuden kannalta.

Martinin tarina

Kuvitteellinen henkilö Martin on virolainen kirvesmies. Hän työskentelee rakennustyömaalla Helsingissä. Martin on ollut suomalaisen urakoitsijan palveluksessa viime vuoden lokakuusta lähtien. Martin tekee normaalia kahdeksan tunnin työpäivää ja saa palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisesti.

Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja sairasvakuutuksen piirin pääsee, jos työ Suomessa on tarkoitettu kestämään ainakin neljä kuukautta, työaika on vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka on alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.

Martinin työskentely täyttää edellytykset ja Kela on hyväksynyt Martinin Suomen sosiaaliturvaan sekä sairaus- ja työttömyysvakuutukseen.

Kuukaudessa yli 600 euron tuet

Martinin vaimo Siiri asuu Tallinnassa. Hän ei ole töissä vaan hoitaa kotona perheen kahta lasta. Perheen esikoinen Rasmus on neljävuotias ja kuopus Eerik vuoden ikäinen.

Suomen valtio maksaa Martinin perheelle lapsilisät täysimääräisesti, koska Siiri ei ole Virossa töissä. Rasmuksen lapsilisä on 104,19 euroa ja Eerikin 115,13 euroa kuukaudessa. Yhteensä Martinin perhe saa lapsilisiä 219,32 euroa kuukaudessa.

Suomi maksaa lisäksi Martinin perheelle kotihoidon tukea. Alle 3-vuotiaasta Eerikistä maksetaan 341,06 euroa kuukaudessa. Yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä Rasmuksesta tuki on 65,61 euroa kuukaudessa.

Suomen valtio tukee joka kuukausi Martinin perhettä 625,99 eurolla, kun lapsilisät ja kotihoidontuki lasketaan yhteen.

Jos Siiri päättää mennä Virossa töihin, niin Suomen maksamien perhe-etuuksien yhteismäärästä vähennetään Viron maksamat etuudet.

Martin sairastaa

Suomi vastaa Martinin sairaanhoitokustannuksista. Martinilla on oikeus käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja kuten kotikuntalaisella.

Martin maksaa saman asiakasmaksun kuin kotikuntalaiset ja Suomen valtio korvaa kunnalle Martinin hoidosta aiheutuneet hoitokustannukset. Martinilla on myös oikeus saada Kelan maksamia sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia, vaikka hän ei olisi työntekonsa vähäisyyden vuoksi tullut Suomessa sairausvakuutetuksi.

Jos Martin asuu Virossa, hänellä on oikeus saada Virossa kaikki tarvitsemansa sairaanhoito. Suomi maksaa Virolle Martinin siellä saaman hoidon kustannukset. Kela antaa Martinille myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla hän osoittaa oikeutensa saada kiireellistä hoitoa EU-alueella. Suomi vastaa tämän Kelan antaman kortin perusteella aiheutuvista hoitokustannuksista.

Koska Martin on sairausvakuutettu Suomessa, hänellä on myös oikeus sairauspäivärahaan. Jos Martinin kuukausipalkka on 3 000 euroa kuukaudessa, hän saa sairauspäivärahaa noin 79 euroa arkipäivältä. Jos Martinille on tehty hyväksyttävä kuntoutuspäätös, hän voi saada myös kuntoutusrahaa.

Martinin perhe sairastaa

Suomi vastaa myös Martinin vaimon Siirin ja heidän lapsiensa Rasmuksen ja Eerikin sairaanhoidon kustannuksista. Perheenjäsenet saavat kaiken tarvitsemansa hoidon Virossa ja Suomi korvaa Virolle hoitokustannukset.

Siiri ja lapset voivat käyttää myös Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kela-korvauksia yksityisten terveyspalvelujen kustannuksiin samalla tavoin kuin Martin. Lisäksi Kela antaa myös kullekin perheenjäsenelle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Siirin ja lasten sairaanhoidon kustannukset siirtyvät Viron vastuulle, jos Siiri päättää mennä Virossa töihin. Tällöin Suomi vastaa vain Martinin sairaanhoidon kustannuksista.

Martin jää työttömäksi

Yllättäen Martinin työt rakennuksella loppuvat ja toukokuussa hänet irtisanotaan. Martin ilmoittautuu Suomessa työttömäksi työnhakijaksi työvoima- ja elinkeinotoimistoon ja palaa perheensä luokse Tallinnaan.

Saadakseen suomalaista työttömyysturvaa, Martinin tulee täyttää työssäoloehto. Martin on oltava palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Suomi maksaa Martinille Viroon peruspäivärahan, joka on 32,66 euroa päivässä ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Lisäksi Martin saa kahdesta alle 18-vuotiaasta pojastaan lapsikorotusta 7,74 euroa päivässä.

Työttömänä työnhakijana Martin on kuitenkin samojen velvoitteiden piirissä kuin Suomessa asuvat työttömät työnhakijat. Jos Martin kieltäytyy tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta, hän voi menettää työttömyysetuuden määräajaksi.

Perheensä luona Tallinnassa asuva työtön Martin saa Suomesta peruspäivärahaa yhteensä 808 euroa kuukaudessa. Jos Martin ei saa töitä, Kela maksaa hänelle peruspäivärahaa kolmen kuukauden ajan.

Suomi maksaa edelleen työttömän Martinin perheelle lapsilisät. Peruspäivärahan kanssa Martinin perhe saa joka kuukausi Suomesta 1 027,32 euroa.

Keskiverto virolainen tienaa kuukaudessa noin 930 euroa. Esimerkiksi majoitus- ja ravintola-aloilla keskipalkka on kuitenkin 605 euroa kuukaudessa.

Suomen ulkomaisille vierastyöläisille maksamia sosiaalietuuksia kommentoivat tiistain Ajankohtaisessa kakkosessa eurovaaliehdokkaat Sari Essayah (kd.), Jussi Halla-Aho (ps.) ja Jyrki J. Kasvi (vihr.).

Juttua on muutettu keskiviikkona 30.4. Kelalta saatujen korjattujen tietojen pohjalta.