Pelialan kehitysvauhti haastaa oppilaitokset – "Tämä on kilpajuoksua opettajan osaamisen ja maailman muutoksen välillä"

Nopeasti kehittyvä peliala kysyy paneutumista niin työelämässä kuin koulunpenkillä. Oppilaitosten käydessä kovaa kilpailua opiskelijoista päädytään usein pohtimaan, minkä tasoista opetus on.

pelit
Kajaanin ammattikorkeakoulun lippu
Heikki Rönty / Yle

Team Jolly Roger -yrityksen toimitusjohtaja Niklas Saari valmistui Kajaanin ammattikorkeakoulun pelialanopinnoista 2012. Saaren omat tuntemukset opiskelusta ovat olleet pääsääntöisesti kiitettävät, mutta koulutuksesta käytiin myös kriittistä keskustelua.

– Aina löytyy asioita, joihin tarttua. Varsinkin aloittaessani opinnot vuonna 2008, Kajaanin pelialanopetus oli melko lailla lapsenkengissä.

Kitkaa Saaren mukaan syntyi alkuun muun muassa kurssitarjonnasta, kun tarjolla olleeseen ohjelmointikoulutukseen oli päätynyt enemmän graafisesta suunnittelusta kiinnostuneita tekijöitä. Kehitystä alkoi kuitenkin tapahtua.

– Ohjelmoinnin opetuksen taso oli mielestäni koko ajan hyvä, mutta muiden kokonaisuuksien rinnalle saanti oli tärkeä askel.

Projektityöt saavat kiitosta

Niklas Saari kiittelee myös Kajak Games -osuuskunnan (siirryt toiseen palveluun) perustamisesta.

– Osuuskunnan perustamisen jälkeen saimme entistä enemmän projektiluontoisia töitä. Ensimmäinen opiskeluvuotemme oli perinteistä koulussa istumista, mutta sen jälkeen konkreettinen tekeminen saatiin entistä vahvemmin mukaan.

Saari on ollut iloinen havaitessaan, kuinka paljon opiskelijat ovat saaneet rohkaistua toisiaan ryhtymään työstämään erilaisia projekteja myös omalla ajallaan.

Kuva Starcrossed-pelistä.
Osuuskunta Kajak Gamesin hoteissa alkunsa sai myös palkittu Starcrossed-peli.Kajak Games

Projektitöiden tärkeys korostui myös opiskelijoiden kertoessa nimettömänä opiskelun kehitystarpeita Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Myös opiskelijoiden hyvät mahdollisuudet vaikuttaa saivat kiitosta, mutta opetuksen tasossa olisi ajoittain toivomisen varaa.

– Meillä on hyviäkin opettajia, esimerkiksi ohjelmoinninpuolella, jotka ovat pysyneet ajantasalla ja tuntevat uusimpia tekniikoita. Mutta sieltä löytyy myös opettajia, jotka eivät ole kiinni tässä päivässä. Opiskelemme hieman vanhentuneita juttuja tai sellaista joka ei ole enää niin tarpeellista, opiskelija kertoo.

Kilpajuoksua alan kehityksen kanssa

Kajaanin ammattikorkeakoulun yliopettajan Arto Karjalaisen mukaan tarve opetuksen ja opettajien taitojen kehitykseen on oppilaitoksessa havaittu.

Tekeminen voi olla nyt aivan toisenlaista kuin esimerkiksi kuusi kuukautta sitten.

Arto Karjalainen

– Tämä on kilpajuoksua opettajan osaamisen ja maailman muutoksen välillä. Täytyy pysyä ajanhermolla ja kehittää opetusta trendien mukaan. Esimerkiksi pelien markkinointiin liittyvät asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti, tekeminen voi olla nyt aivan toisenlaista kuin esimerkiksi kuusi kuukautta sitten.

Pelialan opetussuunnitelmat pyritään luomaan jopa viideksi vuodeksi kerrallaan. Suunnitelmat jätetään kuitenkin väljiksi siltä varalta, että nopeisiin muutoksiin pystytään tarttumaan. Karjalainen kertoo myös opetuksen luonteen muuttuneen entisestään.

– Opiskelijoilla on entistä enemmän vastuuta etsiä itse tietoa ja käsitellä sitä yhdessä, eli perinteisen opettamisen rooli on vähentynyt ja pelialalla toimii enemmän valmentaminen. Enää ei nojata siihen, että opettaja tietää kaiken, vaan opettaja oppii itsekin etsiessään tietoa opiskelijoiden kanssa.

Mies ja nainen pöydän ääressä
Kajaanin ammattikorkeakoulun yliopettaja Arto Karjalainen ja osaamisaluevastaava Tanja Korhonen ovat tyytyväisiä pelialan opetuksen tasoonJarkko Remahl / Yle

Osaamisaluevastaava Tanja Korhosen mukaan opiskelijalla tulee olla valmiuksia itseopiskeluun.

– Opettajan roolin muuttuessa enemmän ohjaajaksi, heidän tehtävänsä on viedä opiskelijoita tietolähteille, ja sieltä opiskelijat voivat itse muodostaa tietokäsitteensä.

Opiskelijat mukana ympäristönsä kehittämisessä

Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa osaa niin opetuksen suunnitteluun kuin opiskeluympäristönsä kehittämiseen asioihin paneutuvissa työryhmissä. Tanja Korhonen pitää opiskelijoiden osallistuvuutta hyvänä asiana.

– Oppimisen ja kehittämisen työryhmä on osoittautunut hyväksi välineeksi. Olemme saaneet siellä tietoomme asioita, jotka eivät muuten nousisi esille – ja paljon on saatu aikaankin. Muutosta kaipaavat asiat voivat olla varsin arkipäiväisiäkin, esimerkiksi luokan ilmastoinnin kuntoon saaminen voi olla opiskelijoille iso juttu.

Karjalainen kertoo opiskelijoiden kokevan työryhmätoiminnan hyväksi kanavaksi vaikuttaa.

Tietojenkäsittelyn opiskeluihin sisäänpääsy on tiukinta juuri Kajaanissa, eli meillä on myös opiskelijoita, joilla on korkeat odotukset.

Arto Karjalainen

– Varsinkin silloin kun nähdään tuloksia. Sehän ei auta, että pääsee antamaan palautetta, vaan pitää myös nähdä, että palautteella on vaikutuksia. Pienenä ammattikorkeakouluna pystymme vaikuttamaan nopeastikin asioihin. Jotkin asiat eivät välttämättä näy palautteen antajille, vaan ne vaikuttavat opetussuunnitelmien tekemiseen ja näin vaikuttavat pitkällä ajalla.

Oppilaitoksen opetuksen tasoa mitataan muun muassa Opetusministeriön toimesta. Näistä lähtökohdista katsottuna Kajaanin ammattikorkeakoulu on yliopettaja Arto Karjalaisen mukaan ollut pitkään parhaimpien oppilaitosten joukossa. Myös valmistuneilta opiskelijoilta saatu palaute on ollut hyvää.

– Meillä on hyvät ja motivoituneet opiskelijat. Tietojenkäsittelyn opiskeluihin sisäänpääsy on tiukinta juuri Kajaanissa, eli meillä on myös opiskelijoita, joilla on korkeat odotukset.

Osaamisaluevastaava Tanja Korhonen toteaa myös työnantajilta tulevan palautteen olevan positiivista.

– Etenkin kiitellään jo harjoitteluaikana opiskelijoiden valmiuksia toimia ammattimaisesti, eli he pystyvät tekemään hyvää työjälkeä. Myös opiskelijoiden tiimityöskentely kykyjä kiitellään, mikä on varmasti tulosta projektityöskentelystä opiskeluissa.