Rakennustyöt muuttavat kulkua Kuopion matkakeskuksen alueella

Rakennustyöt haittaavat liikennettä Puijonkadulla ja Puutarhakadulla noin puolentoista kuukauden ajan. Risteysalueella jalankulkijat ohjataan kiertoteitä pitkin ja ajoneuvoliikenne siirretään kulkemaan kiertoliittymän kautta.

tieverkot

Kuopion matkakeskuksen alueen liikennejärjestelyt muuttuvat launtaina. Rakennustyöt haittaavat liikennettä Puijonkadulla ja Puutarhakadulla noin puolentoista kuukauden ajan.

Risteysalueella jalankulkijat ohjataan kiertoteitä pitkin ja ajoneuvoliikenne siirretään kulkemaan kiertoliittymän kautta. Alueella on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus ja risteyksestä poistuu liikennevalo-ohjaus. Puutarhakadun ja Puijonkadun risteysalueella tehdään vesihuolto- ja kadunrakennustöitä.

Työmaasta aiheutuu väistämättä ruuhkaa, joten Kuopion kaupunki suosittelee käyttämään vaihtoehtoisia reittejä alueen liikennemäärän vähentämiseksi ja liikenteen sujumisen parantamiseksi.

Kuopion kaupunki aloittaa lauantaina myös teräsportaiden rakennustyöt Päivärinteen puistikossa välillä Päivärinteentie - Ruustinnankuja. Kulkuyhteys Päivärinteentieltä Ruustinnankujalle suljetaan töiden ajaksi. Rakennustyöt kestävät noin kaksi kuukautta.