Lassila & Tikanojan ylityöjutun käsittely alkoi - syytteitä jopa 1 000 ylityötunnin teettämisestä

Yle Uutiset kertoi kesällä 2012 työsuojeluviranomaisten tekemästä laajasta tarkastuksesta Lassila & Tikanojan kiinteistöyksikössä. Viranomaisten mukaan lähes kymmenellä henkilöllä oli huomattavia ylityksiä ylityötunneissa.

Kotimaa
Jaakko Tapala.
Kihlakunnansyyttäjä Jaakko Tapalan mukaan kyseessä on työturvallisuusrikos.

Ympäristön- ja kiinteistönhuoltoyhtiö Lassila & Tikanojaa vastaan nostetun laittomiin ylitöihin liittyvän rikosjutun käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteensä 12 yhtiön nykyistä ja entistä esimiestä on syytteessä työturvallisuusrikoksista ja työaikarikkomuksista, joiden epäillään tapahtuneen vuosina 2009–2012. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Lisäksi syyttäjä vaatii yhtiölle vähintään 50 000 euron yhteisösakkoa. Yhtiö vastustaa yhteisösakkovaatimusta, sillä sen mielestä rikosta ei ole tapahtunut.

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoneet työaikamääräyksiä ja mahdollistaneet työturvallisuusmääräysten ja työaikalain vastaisen tilan jatkumisen. Työntekijöillä teetetyt liian suuret ylityöt ovat vaarantaneet niin työntekijöiden terveyden kuin työturvallisuuden.

Viranomaisten mukaan ylitöitä oli yksittäiselle työntekijälle kertynyt vuodessa jopa 1 000 tuntia, kun työaikalaki sallii 250 tuntia. Viranomaisten mukaan lähes kymmenellä henkilöllä oli huomattavia ylityksiä ylityötunneissa.

Toimitusjohtaja vapautettiin syytteestä

Lassila & Tikanoja kertoi viime viikolla, että yhtiön toimitusjohtajan Pekka Ojanpään ja kahdeksan muun yhtiön nykyisen ja entisen esimiehen osalta syytteistä on luovuttu. Alun perin syytteessä oli 21 henkilöä.

Oikeudenkäyntiä seuraavan Yle Uutisten toimittajan Tuuli Toivasen mukaan syyttäjä päätyi siihen, että olisi kohtuutonta syyttää Ojanpäätä, sillä hän aloitti toimitusjohtajana vasta marraskuussa 2011.

Yle Uutiset kertoi kesällä 2012 työsuojeluviranomaisten tekemästä laajasta tarkastuksesta Lassila & Tikanojan kiinteistöyksikössä.

Elokuussa 2012 kerrottiin, että asiassa aloitetaan rikostutkinta. Kesällä 2013 Helsingin kihlakunnan syyttäjä päätti syyteharkinnan pohjalta asettaa 21 yhtiön työntekijää syytteeseen työturvallisuusrikoksesta ja työaikarikkomuksesta.

Työpaikoilla johdon on huolehdittava siitä, että työntekijät eivät riko työaikalakia liian suurilla ylitöillä.

Täsmennetty 5.5. klo 12.55 syytettyjen lukumääräksi 12, kuten jutussa alun perin luki, mutta sen jälkeen editoitiin virheellisesti kahdeksaksi.