Uusia kouluja lakkautuslistalle Kokemäellä

Vastavalmistuneessa kouluverkkoselvityksessä ehdotetaan peräti neljän alakoulun lakkauttamista. Kaupungin kuudesta alakoulusta vain Tulkkilan ja Lähteenmäen koulut jatkaisivat toimintaansa.

koulu-uudistus

Selvitysmies esittää uusia kouluja lakkautettavien koulujen listalle Kokemäellä.

Kaupungin vastavalmistuneessa selvityksessä esitetään neljä uudistusvaihtoehtoa esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi. Yhdessä esitetyistä vaihtoehdoista suljettaisiin jopa neljä koulua nykyisistä kuudesta alakoulusta. Peipohjan koulun lisäksi nyt myös Tuomaalan ja Risteen koulut otetaan mukaan keskusteluun lakkautettavista kouluista. Korkeaojan koulu lakkautettaisiin kaikissa selvittäjän esittämissä vaihtoehdoissa.

– Korkeaojan koulun oppilasmäärät, kustannukset sekä kiinteistön peruskorjaustarpeet sekä Kokemäen kaupungin yleinen taloustilanne johtaa siihen, että Korkeaojan koulua ehdotetaan lakkautettavaksi näissä kaikissa vaihtoehdoissa, sanoo kouluverkkoselvityksen laatinut Jarno Moisala.

Edessä vilkas ja vaikea keskustelu

Selvitysmies korostaa, että selvitys on laadittu keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Lähes satasivuinen selvitys antaa Moisalan mielestä mahdollisuuksia myös uusiin avauksiin. Hän odottaa tulevasta keskustelusta erittäin vilkasta ja sanoo, että tilanne on lakkautettavien koulujen suhteen täysin auki.

– Kokemäki on tämän kurjan taloustilanteen vuoksi isojen haasteiden edessä taloutensa suhteen. Yksimielistä kantaa näihin esityksiin päättäjillä ei varmasti ole ja keskusteluun saattaa nousta muitakin ajatuksia kouluverkon kehittämisestä. Hirvittävän hankala tämä asia tulee olemaan ja varmasti keskusteluttaa, Moisala arvioi.

Kokemäen kaupunginhallitus ottaa kantaa kouluverkkoselvitykseen jo viikon kuluttua, minkä jälkeen asia lähtee lausunnoille muun muassa kyläyhdistyksiin. Lopullisesti Kokemäen kouluverkosta päätetään syksyllä.

Selvitysmiehen ehdotukset:

kehittämisvaihtoehto 1:Esi- ja perusopetuksen 0–6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen ja Tulkkilan koulut (Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi)

kehittämisvaihtoehto 2:Esi- ja perusopetuksen 0–6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut (Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi)

kehittämisvaihtoehto 3:Esi- ja perusopetuksen 0–6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan ja Tulkkilan koulut (Tulkkilan koulu saneerataan 3-sarjaiseksi)

kehittämisvaihtoehto 4:Esi- ja perusopetuksen 0–6 luokkien palveluverkon muodostavat Lähteenmäen, Peipohjan, Risten, Tulkkilan ja Tuomaalan koulut (Tulkkilan koulu saneerataan 2-sarjaiseksi)