1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Väitös: Onnistuneen terapian avulla ihmissuhteissakin tapahtuu myönteisiä muutoksia

Psykologian ja kasvatustieteiden maisteri Sirpa Tokola-Kemppi on tutkinut väitöskirjassaan psykoanalyyttisen terapian merkitystä elämänkulkuun. Tutkimustaan varten hän haastatteli kuutta suomalaista kirjailijaa.

Kuva: Mari Nupponen / Yle

Sirpa Tokola-Kempin väitöskirjatutkimuksesta Psykoanalyyttisen psykoterapian merkityksiä kirjailijahaastattelujen valossa käy ilmi kuinka tärkeässä asemassa haastateltavat pitivät suhdetta terapeuttiinsa. Hyvää terapiasuhdetta kuvataan yhdeksi elämänkulun läheiseksi suhteeksi, samoin kuin suhdetta perheenjäseniin tai ystäviin. Jos suhde terapeuttiin jäi ristiriitaiseksi niin tällöin terapia ei saavuttanut merkittävää asemaa haastateltavan elämässä.

Tutkimuksessa selvisi, että terapian avulla ihmissuhteissa, työkyvyssä ja päihteidenkäytössä tapahtui muutosta parempaan. Myös itseä ja omia kokemuksia koskeva tarina muuttui myönteiseen suuntaan.

Terapiaan hakeutumisen syyt eivät poistuneet täysin, mutta haastateltavat löysivät terapian avulla uusia tapoja kohdata ja käsitellä ongelmiaan.

Kuormittavia tekijöitä haastatelluille tutkimuksen mukaan olivat terapiahoidon pituus, intensiivisyys ja kalleus.

Tutkimus tuo tärkeää tietoa psykoterapiakoulutuksen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Myös psykoterapiassa olevat ja terapiaan hakeutuvat hyötyvät tästä.

Tokola-Kempin väitöskirjatutkimus tarkastetaan perjantaina Joensuun yliopistokampuksella filosofisessa tiedekunnassa.