SAK tyrmää Teknologiateollisuuden ehdotuksen Viron mallisesta yritysverosta

SAK:n mielestä Teknologiateollisuuden ehdotus kannustaa hankkimaan työsuhde-etuja yrityksen nimissä.

talous

Työntekijäjärjestö SAK:n pääekonomisti Olli Koski vastustaa Teknologiateollisuuden tuoretta ehdotusta ottaa Suomessa käyttöön ns. Viron malli yritysverotuksessa.

– Se ei ole realismia. Siitä tulisi hirveä kannustin yritysvarallisuuden kerryttämiseen. Se loisi yrittäjälle kannusteita hankkia asuntoa, autoa, kesämökkiä ja muuta yrityksen nimissä. Viron malli suosisi työsuhde-etujen lisäämistä, Koski tähdentää.

Tutkimusjohtaja Seppo Kari Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sanoo, että Viron veromalli istuu huonosti kireän tuloverotuksen maihin, kuten Suomeen.

- Sen edes kohtuullinen toimivuus Suomessa vaatisi myös henkilöverotuksen uudistamista, mikä tekisi uudistuksesta hankalan toteuttaa, Kari toteaa.

Karin mukaan Viron veromalli ei välttämättä lisää tuottavia investointeja, vaan varat kenties vain parkkeerataan firmaan omistajan tuloverojen välttämiseksi.

- Firmasta tulee säästöpossu, jolloin raha ei kierrä. Tehokkaassa taloudessa raha kiertää ja hakee parasta tuottoa, Kari muistuttaa.

Karin tietojen mukaan Viron veromalli on etelänaapurin lisäksi ollut käytössä ainoastaan Makedoniassa. Läntisessä Euroopassa veromallia ei ole nähty ratkaisuna talouden tai verotuksen ongelmiin.

Vironmallinen veroehdotus löytyy uudesta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelmasta vuosille 2014–2015. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotossa ehdotetaan Suomeen Viron veromallia, jossa verotus tapahtuu vasta, kun voitot kotiutetaan yrityksestä. Samassa yhteydessä tulisi yrittäjyysohjelman mukaan poistaa perintö- ja lahjavero yritysten sukupolvenvaihdoksista Ruotsin mallin mukaisesti.

Yrittäjyysohjelman mukaan näillä uudistuksilla kannustettaisiin yrityksiä investoimaan ja uudistumaan pitkäjänteisesti. Ohjelman mukaan seuraavan hallitusohjelman tavoitteeksi tulee asettaa koko yritysverojärjestelmän ajanmukaistaminen. Teknologiateolisuuen investoinnit Suomeen ovat nykyisellään noin 1,5 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Suomen yritysverotusta rukattiin merkittävästi reilun vuoden takaisessa hallituksen kehysriihessä. Silloin päätettiin alentaa yritysten maksamaa yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksikköä 20 prosentiin. Muutos astui voimaan tämän vuoden alusta. Viron verokanta on 21 prosenttia.