1. yle.fi
  2. Uutiset

ADHD-lapsilla usein myös kielellisiä vaikeuksia

Ainakin osa ADHD-lasten kouluvaikeuksista saattaa johtua kielellisistä ongelmista. On kuitenkin epävarmaa, johtuvatko kieliongelmat juuri ADHD:stä.

Ulkomaat

ADHD-tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla on australialaistutkimuksen mukaan tavallista enemmän kielellisiä vaikeuksia, joiden takia heidän koulunkäyntinsä voi entisestään hankaloitua. Kieliongelmia on sekä tytöillä että pojilla.

Australialaisten tulokset perustuvat 180 ADHD-diagnoosin saaneen 6–8-vuotiaan sekä 210 samanikäisen verrokin tietoihin.

Lasten kielellisiä taitoja testattiin siihen suunnitellulla kyselyllä, ja sen perusteella ADHD-lapsilla oli kielellisiä vaikeuksia noin kolme kertaa enemmän kuin verrokeilla.

ADHD itsessään vaikeuttaa koulunkäyntiä, mutta kielellisten taitojen ongelmat lisäsivät niitä entisestään. Kielellisissä testeissä heikosti pärjänneillä oli muihin ADHD-lapsiin verrattuna enemmän ongelmia muun muassa lukemisessa ja matematiikassa.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin osa ADHD-lasten kouluvaikeuksista saattaa johtua kielellisistä ongelmista. Tulokset eivät kuitenkaan paljasta johtuvatko kieliongelmat ADHD:sta. On myös mahdollista, että kieliongelmilla ja ADHD:lla on yhteisiä riskitekijöitä.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän, ja noin 2–3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Tutkimus julkaistiin Pediatrics-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim

Lue seuraavaksi