Kuusamon kaivossuunnitelman palautevyöry jumitti ely-keskuksen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tarvitsee lisäaikaa Kuusamon kultakaivoshankkeen käsittelyyn. Nähtävilläoloaikana kultakaivoksesta annettiin poikkeuksellisen paljon palautetta.

Kotimaa
Juomasuon YVA Käylässä Kuusamossa
Ensio Karjalainen / Yle

Kuusamon kultakaivoksen ympäristövaikutusten arviointi on osoittautunut tavallista työläämmäksi. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus joutuukin ottamaan lisäaikaa lausunnon tekoon. Alun perin lausunnon piti valmistua ennen toukokuun puolta väliä, mutta uudeksi takarajaksi on nyt määritelty kesäkuun 10. päivä.

Poikkeuksellisen paljon palautetta

Ely-keskus perustelee lisäajan ottamista sillä, että Kuusamon kaivossuunnitelmien vaikutusten arviointi on tavallista vaativampi muun muassa sen takia, että palautetta suunnitelmista on saatu paljon tavallista enemmän.

Hankkeen vaikutusten arvioinnista pidettiin Kuusamossa kaksi yleisötilaisuutta, joissa oli tavanomaista huomattavasti enemmän osallistujia eli noin 200 kummassakin.

Suunnitelmista annettiin yli 200 kirjallista lausuntoa ja mielipidettä ja tekstin kokonaismäärä on noin 500 sivua. Määrä on tavanomaiseen verrattuna moninkertainen.

Toistakymmentä lupahakemusta

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksella on tämän vuoden alkupuoliskolla työn alla toistakymmentä YVA-hanketta. Suurin osa on tuulivoimahankkeita, mutta joukossa on myös kolme kaivoshanketta. Kaivossuunnitelmista kaksi koskee kultakaivoksia.