Byrokratia viivästyttää Korkeakosken kalatien rakentamista

Kotkan Korkeakoskeen suunnitellun kalatien rakennustöiden aloittaminen viivästyy. Paikalla joudutaan tekemään vielä ainakin arkeologisia tutkimuksia. Kalaportaan vaatima byrokratia yllätti jopa kalatietä suunnittelemassa olleen virkamiehen. Työt pitäisi saada käyntiin ennen vuodenvaihdetta, sillä osa hankkeen rahoituksesta on käytettävä tänä vuonna.

Kotimaa
Mies kalastaa Kotkan Korkeakosken kalastuslaiturilla.
Mika Moksu / Yle

Kotkan Korkeakoskeen suunniteltua kalatietä on odotettu varsinkin kalamiespiireissä kuin kuuta nousevaa. Rakennustyöt oli tarkoitus käynnistää syyskuussa, mutta nyt aikatauluun on tulossa takapakkia.

Syy töiden mahdolliseen viivästymiseen on, mikäpä muukaan, kuin byrokratia. Hanketta hoitavat viranomaiset pitivät töiden aloittamista läpihuutojuttuna ja kaikki oli valmista rakennuslupa-anomuksen jättämistä varten.

Kyllähän tämä byrokratian määrä yllätti.

Kauko Poikola

Nyt kuitenkin Kotkan kaupunki joutuu hakemaan niin kutsuttua poikkeamislupaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Siis samalta viranomaiselta, joka on ollut suunnittelemassa kalaportaan rakentamista. Poikkeamisluvan myöntää toisin eri osasto, kuin kalatien suunnitelleet virkamiehet. Kalaporrasta suunnitelleille virkamiehille lisämutkat tulivat yllätyksenä.

– Kyllähän tämä byrokratian määrä yllätti, tunnustaa kalatalousasiantuntija Kauko Poikola Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Lisäselvitysten tarve jäi huomaamatta

Rakennusluvan hakee Kotkan kaupunki. Jotta hakemus voidaan laittaa vireille, sen on pyydettävä lausuntoja useilta eri tahoilta. Yksi niistä on Museovirasto. Sen edustaja oli jo suunnitteluvaiheessa mukana puuhaamassa kalatietä, mutta silti lisäselvittelyn tarvetta ei nähty ajoissa.

Museoviraston lausuntoa varten Korkeakoskelle joudutaan tekemään arkeologisia tutkimuksia, jotka pyritään saamaan käyntiin kesällä. Kosken rantamilla on muun muassa vanhoja puunuittoa varten tehtyjä rakenteita, joiden kohtaloa puntaroidaan.

– Vastaavia rakenteita on Kymijokivarressa useampia, joten en usko niiden olevan este kalatien rakentamiselle, Poikola sanoo.

Kalaportaan rakennustöiden aloittamisen uskotaan viivästyvän pari kuukautta. Itse kalatiellä ei ole mitään kiirettä, mutta hankkeeseen on varattu määrärahoja, muun muassa kalatalousmaksuja, jotka on käytettävä tämän vuoden aikana. Töiden uskotaan pääsevän käyntiin marras - joulukuussa.

– Toivomme, että asiat ratkeisivat jo ennen kesälomia, jotta voimme aloittaa rakennustöiden kilpailuttamisen. Asiaan vaikuttaa myös se, miten nopealla aikataululla asiaa saadaa käsiteltyä Kotkassa poliittisessa päätöksenteossa, huokaa kalatalousasiantuntija Poikola.