Opetussuunnitelmauudistus näkyy yliopistossa, opettajankoulutus uusiksi

Opetussuunnitelmien uudistuminen suomalaisissa kouluissa vuonna 2016 johtaa myös opettajankoulutuksen uudistamiseen. Tavoitteena on yhteisöllinen ja eri oppiaineita yhdistelevä koulutus sekä jatkuva oppiminen.

opettajankoulutus
Yliopistonlehtori Timo Tossavainen
Yliopistonlehtori Timo Tossavainen kouluttaa tulevia opettajia Savonlinnan kampuksella.Paavo Koponen / Yle

Opetushallitus valmistelee parhaillaan esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa opetussuunnitelmat on jo uusittu.

– Meillä ovat tänä vuonna koko opettajankoulutusosaston opetussuunnitelmat menneet ihan uusiksi. Samalla kurssilla saattaa todella olla vaikka uskonnon ja fysiikan asiantuntijoita pohtimassa, mitä ihmisenä kasvaminen on, kertoo yliopistonlehtori Timo Tossavainen Savonlinnan kampukselta.

Haaste on myös tiedon hankinta. Pirstaleisen tiedon nopea haku sähköisillä välineillä ei anna riittävän syvää asiantuntemusta. Erikoisaloihin on perehdyttävä kunnolla.

– On hyvä, että meillä on joitakin ihmisiä, jotka osaavat joltakin kapealta alueelta hyvin paljon ja varmasti sen alueen. Toisaalta maailma näyttää olevan semmoinen, että joudumme entistä enemmän olemaan vuorovaikutuksessa toisenlaisten asioiden kanssa, joihin ei ole itse kouluttauduttu aikaisemmin, Timo Tossavainen sanoo.

Oman osansa muutostarpeeseen tuo kaikkialla läsnä oleva uusi teknologia. Toisaalta oppimista tapahtuu muuallakin kuin koulussa.

– Oikeastaan tässä opetussuunnitelmauudistuksessa ja opettajankoulutuksen uudistuksessakin on kysymys siitä, että meille kehittyisi taito oppia koko ajan uutta. Jos ajatellaan nyt uusia opiskelijoita, niin ei voi ajatellakaan että nyt annettu koulutus kantaisi sellaisenaan neljänkymmenen vuoden päähän. Jos pystymme antamaan eväät elinikäiseen oppimiseen, niin sillä he pärjäävät, Timo Tossavainen uskoo.