Nuorten syrjäytyminen käy kalliiksi yhteiskunnalle

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mielestä hallituksen ja opposition saavuttama sote-sopu antaa mahdollisuuden korjata nykyjärjestelmän virheitä.

politiikka

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ratkoisi nuorten syrjäytymisongelmaa järjestämällä palveluja uudelleen ja kohdentamalla resursseja uudella tavalla.

Tarkastusvaliokunnan selvityksen mukaan suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta syrjäytyneelle vähemmistölle on kasaantunut yhä vaikeampaa pahoinvointia ja syrjäytymistä.

Syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa.

– Tätä (syrjäytymistä) pystyttäisiin estämään olemassaolevilla resursseilla hurjan paljon paremmin, sanoo eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax.

Joka viides 13 - 22-vuotias kärsii häiriötasoisesta mielenterveyden oireilusta. Ongelmat kohdistuvat yhä useammin nuoriin ikäluokkiin. Päihdeongelmat ovat usein este koulutukseen osallistumiselle ja työllistymiselle.

Mietinnössä todetaan myös, että syrjäytymisen keskeiset riskitekijät ovat tunnistettavissa jo ennen kouluikää. Erityisen suuria riskit ovat maahanmuuttajataustaisilla nuorilla.

Usein ongelmat havaitaan jo ennen kouluikää

Ongelmia on monenlaisia: palvelut tulevat liian myöhään tai liian monen lähetteen ja luukun kautta. Lisäksi viranomaisten välisessä tiedonkulussa on ollut puutteita ja tietosuojasäännökset ja niiden tulkinnat aiheuttavat ongelmia.

– Syrjäytymisvaarassa olevan lapsen ja nuoren ongelmat havaitaan usein jo selvästi ennen kouluikää, mutta isosti ja kalliisti niihin puututaan vasta, kun ongelmat ovat päässeet aika pahoiksi, Brax sanoo.

Valiokunnan mielestä hallituksen ja opposition saavuttama sote-sopu antaa poikkeuksellisen tärkeän mahdollisuuden korjata nykyjärjestelmän virheitä.

Neuvolalla keskeinen rooli

Valiokunta esittää muun muassa hyvien matalankynnyksen käytäntöjen levittämistä koko maahan. Tavoitteena on mahdollisimman varhaisen avun antaminen lähellä lasta tai nuorta.

Braxin mukaan neuvolalla pitäisi olla keskeinen rooli lasten syrjäytymisen ehkäisyssä. Esimerkiksi Imatralla on saatu hyviä kokemuksia siitä, että neuvolan yhteyteen on keskitetty koko perhetyö ja lastensuojelu. Ongelmat pyritään katkaisemaan mahdollisimman pian.

– Tärkeää on, että lapsia ei lähetetä lastensuojeluun eikä ihminen joudu leimatuksi, vaan perhe saa kotiapua, perheessä vieraillaan paljon ja arkea autetaan, Brax kuvailee.

Yksimielinen valiokunta esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi päätösehdotuksen, johon on kirjattu seitsemän hallitusta velvoittavaa toimenpide-ehdotusta.