Valtiovarainministeriö suitsii suurpetokorvausten maksamista

Valtiovarainministeriö esittää luopumista täysimääräisten suurpetokorvausten maksamisesta. Mikäli ministeriön esitys toteutuu, jää liki viidesosa petojen viime vuonna aiheuttamista vahingoista korvaamatta.

politiikka
ahmatuhoja
Ahma tappaa tai halvaannuttaa poron usein puremalla sitä niskaan tai selkään. Tuomas Palojärvi

Valtiovarainministeriö on valmis korvaamaan vuoden 2013 petovahinkoja seitsemällä miljoonalla eurolla. Suurpedot aiheuttivat kuitenkin ennätysmäiset liki 8,6 miljoonan euron vahingot. Valtaosa vahingoista aiheutui petojen tappamista poroista.

Valtion budjetissa petokorvauksiin on varauduttu vajaalla neljällä miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriö esittää lisäbudjettiehdotuksessaan runsaan kolmen miljoonan lisäystä. Näin kokonaissumma nousisi seitsemään miljoonan euroon.

Korvaustaso ratkeaa lähiviikkoina

Mikäli summa jää tähän, jäävät korvausten saajat osin nuolemaan näppejään. Maa- ja metsätalousministeriössä arvioidaan, että valtiovarainministeriön esittämällä tasolla vahingot korvataan 82-prosenttisesti. Hallitus neuvottelee lisäbudjetista puolentoista viikon kuluttua, ja lopullisesti sen hyväksyy eduskunta ennen kesälomaansa.

Ensimmäinen korvauserä viime vuonna aiheutuneista vahingoista lähti maksuun huhtikuun lopussa. Lisäbudjetista tuleva rahoitus saadaan maksuun loppukesästä.

Viime vuoden petovahingoista 94 prosenttia oli porovahinkoja. Petojen suihin katosi myös kotieläimiä, ja vahinkoja syntyi myös muun muassa mehiläis- ja turkistarhoilla.

Petovahingot kääntyneet laskuun

Suurpetojen aiheuttamat vahingot jäänevät tänä vuonna ennätysmäistä viime vuotta pienemmiksi. Pahinta tuhoa porokarjoissa aiheuttaa ahma, jonka jäljiltä löytyi yli kaksi kolmasosaa vuoden 2013 suurpetojen porovahingoista.

Alkuvuoden aikana ahma on tappanut runsaat 1 300 poroa. Viime vuonna samaan aikaan määrä oli liki 3 000 poroa. Ahmat tappavat poroja eniten kevättalvella. Myös karhujen, susien ja ilvesten suihin on kadonnut alkuvuonna viimevuotista vähemmän poroja.

Jos ahmojen aiheuttamat tuhot puolittuisivat tänä vuonna, täysimääräisiin korvauksiin tarvittaisiin ensi vuonna noin 5–6 miljoonaa euroa, arvoidaan maa- ja metsätalousministeriössä.

Eduskunta takuumiehenä

Valtio on maksanut korvaukset tähän asti täysimääräisinä. Riistavahinkolain mukaan petoeläinten aiheuttamia korvauksia maksetaan talousarvion sallimissa rajoissa.

Eduskunta on ollut viime vuodet täysimääräisten korvausten maksamisen takuumiehenä. Hallitus on esittänyt tarvetta pienempiä korvausmäärärahoja, joita eduskuntakäsittelyssä on lisätty.

Maa- ja metsätalousministeriössä toivotaan, että lisärahaa löytyisi tälläkin kertaa. Ministeriössä arvioidaan, että täysimääräisistä korvauksista luopuminen ei olisi eduksi suurpetojen suojelulle.