1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Lakimiehet Ylen kyselyssä: Tuomareiden puutteellinen ammattitaito tuonut tuomioita jopa syyttömille – juristit silti tyytyväisiä valtaosaan tuomioista

Lakimiesten mukaan tuomareiden ammattitaito ei aina riitä jutun ratkaisemiseen. Lähes puolet Yle Uutisten poikkeuksellisen laajaan kyselyyn vastanneista lakimiehistä sanoo, että puutteet tuomioistuimissa toimivien tuomareiden ammattitaidossa ovat johtaneet jopa syyttömien tuomitsemiseen. Tuomioistuimissa asiasta ollaan eri mieltä.

Ovet ja lukot eivät estä vankeja saamasta kiljua, pontikkaa tai huumeita. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Tuomioon on helppo olla tyytyväinen, jos se on omalle asiakkaalle suotuisa. Mutta tuomioita voi myös arvottaa laadullisin kriteerein.

Yle Uutiset kysyi tuomioistuimissa juttuja hoitavien asianajajien ja lakimiesten näkemyksiä tuomareiden ammattitaidosta ja tuomioistuinten tuomioiden laadusta.

Selvä enemmistö eli 88 % vastaajista oli sitä mieltä, että tuomareiden ammattitaito ei ole aina riittänyt kyseessä olevan jutun ratkaisemiseen.

Eniten puutteita käräjä- ja hovioikeuksien tuomareiden ammattitaidossa oli vastaajien mukaan talousrikosasioissa, asuntokauppa- ja urakka-asioissa sekä muissa riita-asioissa.

Lisäksi Yle Uutiset kysyi, onko tuomareiden puutteellinen ammattitaito johtanut syyttömien tuomitsemiseen.

Vastaajista lähes puolet eli 45 % oli sitä mieltä, että tuomarit ovat tuominneet syyttömiä puutteellisen ammattitaitonsa vuoksi.

Tässä jutussa olevat sitaatit ovat Yle Uutisten kyselyyn nimettömänä vastanneiden asianajajien ja lakimiesten avoimia vastauksia.

Helsingin käräjäoikeuden laamanni: Syyttömiä ei ole tuomittu

Helsingin käräjäoikeuden johtajan, laamanni Eero Takkusen mukaan syyttömiä ei ole tuomittu siksi, että tuomareiden ammattitaidossa olisi puutteita.

- Minulla ei ole tiedossa tapausta, jossa tuomarin puutteellinen ammattitaito olisi johtanut syyttömien tuomitsemiseen.

Takkusen mukaan kyse saattaa pikemminkin olla siitä, että näyttö muuttuu myöhemmin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

- Tällaista on tapahtunut, mutta kyllä minä olen luottanut tähän suomalaiseen oikeuslaitokseen siinä mielessä, että asiat on kyllä tutkittu parhaan mukaan. Tietenkin on myös vaikeita asioita, joissa saatetaan joutua jopa äänestämään, sanoo laamanni Eero Takkunen.

Tuomioistuinten tuomiot eivät ole riittävän selkeitä

Yle Uutisten kyselyyn vastanneet asianajajat ja lakimiehet arvioivat myös tuomioistuinten tuomioiden laatua.

Kyselyssä kysyttiin, kuinka usein tuomioistuimen antama ratkaisu on täyttänyt hyvän tuomion kriteerit. Hyvä tuomio määriteltiin kyselyssä niin, että ratkaisu on napakasti kirjoitettu ja se on riittävän analyyttinen. Lisäksi hyvässä tuomiossa vastataan selkeästi kysymykseen, miksi ratkaisuun on päädytty.

Kyselyyn vastanneista asianajajista ja lakimiehistä 22 prosenttia oli sitä mieltä, että käräjäoikeuksista ei tule milloinkaan tai tulee vain harvoin hyvin kirjoitettu tuomio.

Vaikka valtaosa kyselyyn vastanneista lakimiehistä on tuomioiden laatuun tyytyväisiä, pitävät tuomioistuinten johtajat tuloksia huolestuttavina.

Vastaajia yhteensä 440: 1 "Ei koskaan", 96 "Harvoin", 336 "Usein", 7 "Aina" Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Suomen suurimman oikeuslaitoksen eli Helsingin käräjäoikeuden johtaja, laamanni Eero Takkunen pitää lukua valitettavana. Hän myöntää, että Helsingin käräjäoikeudesta tulee heikkojakin ratkaisuja.

- Mehän ratkaisemme vuodessa 10 000 rikosasiaa ja lisäksi noin 67 000 riita-asiaa. Siihen mahtuu jokunen heikompikin ratkaisu valitettavasti.

Laamannin mukaan kyse on kuitenkin myös mielipide-eroista.

- Yksi on samassa asiassa sitä mieltä, että ratkaisun perustelut ovat loistavat, toinen asianosainen katsoo, että ratkaisun perustelut ovat jopa Suomen oikeusjärjestelmän vastaisia. Eli mielipiteet vaihtelevat, ja siitä johtuu, että luku on noin korkea, Takkunen sanoo.

Sitä Helsingin käräjäoikeuden laamanni ei kuitenkaan tunnista, että perusteluja kirjoitettaisiin vasta ratkaisun ympärille.

- En ole aivan samaa mieltä. Totta kai on niin, että asia täytyy käsitellä avoimesti ja sitten päätyä siihen hyvään ratkaisuun, joka valmistelun perusteella on nähtävissä, painottaa Takkunen.

Hovioikeuden presidentti: Peiliin katsomisen paikka

Yle Uutisten kyselyyn vastanneista asianajajista ja lakimiehistä joka viides oli sitä mieltä, että hovioikeuksista tulee vain harvoin hyvin kirjoitettu tuomio.

Vastaajia yhteensä 434: 0 "Ei koskaan", 113 "Harvoin", 313 "Usein", 8 "Aina" Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä sanoo, että Ylen tulokset eivät ole kovin hyviä hovioikeuksien näkökulmasta.

- Jos näin on koettu, että noin suuressa prosentissa ratkaisu ei ole tyydyttävä, niin se ei ole hyvä. Ja minun on vähän vaikea uskoa, että laatu ei täyttäisi riittävää tasoa, Könkkölä pohtii.

- Se ei ole hyvä luku, jos se tulee oikeudessa ammattimaisesti toimivilta, lähinnä siis asianajajilta.

Helsingin hovioikeuden tuomarin mukaan nyt pitää katsoa peiliin ja selvittää, miten hovioikeudet voivat tehdä työtään paremmin ja kirjoittaa parempia tuomioita.

Sen hän kiistää täysin, että hovioikeuden tuomarit olisivat menettäneet otteensa todellisuuteen.

- Jos täällä jotain näkyy, niin tavallista elämää. Se ei voi pitää paikkansa. Tuomarit ovat täällä päiväkausia, istuvat tuolla istunnoissa, ja kyllä siellä tavallinen elämä tulee vastaan, sanoo hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä.

KKO ei perustele valitusluvan hylkäämistä

Kyselyyn vastanneista lakimiehistä 13 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen ylimmästä oikeusasteesta korkeimmasta oikeudesta ei tule koskaan tai tulee vain harvoin hyvin kirjoitettu tuomio.

Vastaajia yhteensä 400: 12 "Ei koskaan", 39 "Harvoin", 291 "Usein", 58 "Aina". Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ei halunnut kommentoida Yle Uutisten kyselyä millään tavoin.

Sitaatit on poimittu Yle Uutisten kyselyn avoimista vastauksista.