Valvira: Lastensuojelussa pahimmillaan jopa 160 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden

Selvityksen mukaan kolmannes koko maan lastensuojelun henkilöstöstä on epäpätevää. Lastensuojelun tilaa selvitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti.

Kotimaa

Vain noin puolessa Suomen kunnista on riittävästi lastensuojelun henkilöstöä, ilmenee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran selvityksestä.

Pahimmillaan asiakkaita on yli sata yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Tällaisia kuntia oli muutama. Huonoin tilanne oli 160 asiakasta lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohti.

Selvityksen mukaan puolessa kunnista lastensuojelussa oli kohtuullisena pidettävä määrä asiakkaita, eli korkeintaan neljäkymmentä sosiaalityöntekijää kohden. Viidesosassa kuntia asiakkaita oli yli 60 yhtä sosiaalityöntekijää kohti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Toimiva lastensuojelu (siirryt toiseen palveluun) -selvitysryhmän saamien ehdotusten mukaan sopiva sosiaalityöntekijän asiakasmäärä on noin 20–50 asiakasta.

Osassa kunnista ei lainkaan päteviä sosiaalityöntekijöitä

Kolmannes koko maan lastensuojelun henkilöstöstä on selvityksen mukaan epäpätevää. Kymmenesosassa kuntia ei työskennellyt lainkaan kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Huolestuttavan monessa kunnassa kelpoisuusehdot täytti vain alle puolet sosiaalityöntekijöistä.

Kelpoisuusehdot täyttää noin kaksi kolmasosaa kuntien lastensuojelussa työskentelevistä sosiaalityöntekijöistä. Kelpoisuusehdot täyttää myös vastaava osuus lapsen asioista vastaavista sosiaalityöntekijöistä.

Osassa kuntia kaikki ilmoitetut sosiaalityöntekijät (37 %) ja kaikki lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät (44 %) täyttivät kelpoisuusehdot.

Kaikista sosiaalityöntekijöistä sijaisia oli noin 28 prosenttia.

Huomattavia eroja myös samankokoisissa kunnissa

Tuloksista käy Valviran mukaan ilmi, että lastensuojelu on toteutettu kunnissa hyvin vaihtelevasti. Selvitys osoitti huomattavia eroja eri kuntien välillä, myös verratessa samankokoisia kuntia keskenään.

Valviran huolenaiheena on pystyvätkö kaikki kunnat järjestämään lastensuojelun asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Osassa kuntia huolena on myös asiakkaiden suuri määrä henkilöstöön nähden.

Valvira ja aluehallintovirastot ryhtyvät toimiin niissä kunnissa, joissa lastensuojelun henkilöstöä ei selvästi ole riittävästi. Valvira myös selvittää tarkemmin mahdollisuutta käyttää yksityisiä palveluja kuntien lastensuojelutyössä.