Inarijärveen istutetaan kaloja – nieriällä ja taimenella korvataan siikaa

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittanut vuosittaiset kalatalousvelvoiteistutukset Inarijärveen ja sen sivuvesistöihin. Tänä vuonna istutetaan noin 819 000 petokalan- ja pohjasiianpoikasta. Osa siikaistutuksista korvataan nieriän ja taimenen poikasilla.

luonto
Inarijärvi syksyllä 2010.YLE Sápmi/ Kaija Länsman

Nieriän yksivuotiaat poikaset on istutettu kevättalven aikana eri puolille Inarijärveä. Järvitaimenen 1- ja 3-vuotiaita poikasia istutetaan noin 111 500 ja Inarin nieriän 1-, 2- ja 3-vuotiaita poikasia 213 000. Kesänvanhoja pohjasiikoja istutetaan syksyllä Inarijärveen noin 410 000 ja Ivalojokeen laskevaan Repojokeen 84 000.

Taimenia istutetaan hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, nieriän poikasten istutuksia on edellisvuoden verran. Siikoja istutetaan vähemmän kuin viime vuonna.

Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset perustuvat vuosille 2011–2015 tehtyyn viisivuotissuunnitelmaan. Kuluvan vuoden tarkennetussa istutussuunnitelmassa on otettu huomioon velvoitetarkkailun uusimmat suositukset, joiden mukaan järvitaimenta ja nieriää istutetaan mahdollisimman paljon ja siikaistutuksia korvataan petokalaistutuksilla. Istutusmääriä voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen päätöksellä joustavasti Inarijärven kalakantojen tilan ja kalastuksen muutosten mukaan.