Uusimaa jättää jälkeensä ilmastopäästöjä ja ydinjätettä – näistä sähkösi ja lämpösi tehdään

Uudenmaan energialaitosten polttoaineista vain neljä prosenttia on uusiutuvia – vähiten koko Suomessa. Esimerkiksi kivihiiltä palaa asukasta kohden 11 kottikärryllistä joka vuosi. Yle Uutisten energiavertailusta selviää myös, että vuonna 2012 Loviisan ydinvoimala hukkasi lämpöä saman verran kuin koko maakunnassa tuotettiin kaukolämpöä.

Kotimaa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Näytä lisävalinnat

Uraani, maakaasu, kivihiili ja öljy pitävät Uudenmaan lämpimänä ja liikkeessä. Vuonna 2012 niillä tuotettiin maakunnan sähköstä sekä kauko- ja teollisuuslämmöstä lähes 95 prosenttia. Se on enemmän kuin missään muualla Suomessa. Muun Suomen energiantuotannosta ne kattavat noin 40 prosenttia.

Parikymmentä kottikärryllistä fossiilisia, teelusikan pohja uraania

Jotta kulutusta olisi helpompi ymmärtää, Yle Uutisten laskuri laskee, mitä energiamäärät todellisuudessa tarkoittavat. Osoittamalla polttoaineen käyttöä kuvaavaa palkkia näet kulutuksen esimerkiksi kiloina ja erilaisina kuljetusvälineinä tai astioina.

Helsingin Hanasaaren tummien kekojen ansiosta kivihiili on polttoaineista kenties näkyvin, mutta ei käytetyin. Jokaista uusmaalaista kohti voimaloissa palaa 11 kottikärryllistä hiiltä. Sillä tuotetaan energiasta vajaa viidennes.

Liki kolmannes energiasta tuotetaan maakaasulla, mutta se tulee voimaloihin huomaamattomammin putkien kautta. Nesteytettynä se täyttäisi jokaiselta uusmaalaiselta 14 kottikärryä.

Öljyä palaa laitoksilla kottikärryllinen asukasta kohden ja sillä tuotetaan energiasta kolme prosenttia.

Uraanin kulutus voi kuulostaa vaatimattomalta - 15 grammaa henkeä kohti. Kymmenen hengen tarpeisiin riittäisi teelusikallinen. Uraanin vähäisestä määrästä huolimatta Loviisan ydinreaktoreissa syntyy energiaa yhtä paljon kuin maakunnan kaikilla maakaasu- ja hiililaitoksilla yhteensä. Ydinvoiman hyöty jää tosin huomattavasti pienemmäksi, sillä vain kolmasosa ydinreaktorien lämmöstä saadaan muutettua sähköksi.

Maakaasu, kivihiili ja öljy ovat fossiilisia, eli uusiutumattomia energialähteitä. Niitä poltettaessa maankuoreen sisään varastoitunut hiili vapautuu ilmaan hiilidioksidina, joka on merkittävimpiä ilmakehää lämmittäviä kaasuja. Ydinvoiman erityisongelma on radioaktiivinen jäte, joka pitäisi saada turvalliseen suojaan vuosituhansien ajaksi.

Polttoaineet ovat myös tuontitavaraa, eli niiden käyttö heikentää Suomen kauppatasetta.

Suomenlahtea lämmitetään yhtä paljon kuin kaupunkeja

Polttoaineiden käyttöön voit uppoutua tarkemmin ottamalla avuksi lisävalinnat. Oletuksena näet eri energialajien tuotannon yhteensä, mutta voit myös tarkkailla sähkön, kauko- ja teollisuuslämmön tuotantoa omina pylväinään.

Vertailu paljastaa, että Loviisan ydinvoimala hukkaa lämpöä saman verran kuin koko maakunnassa tuotetaan kaukolämpöä rakennusten ja veden lämmittämiseen. Erona on luonnollisesti se, että ydinvoimala johtaa lämpöä Suomenlahteen tasaisesti läpi vuoden ja kaukolämpöä tuotetaan vain tarpeeseen. Kesällä ydinlämpöä olisi liikaa, talvella liian vähän.

Teollisuuslämpöä tuotetaan Uudellamaalla asukasmäärään suhteutettuna varsin vähän. Syy tähän selviää vaihtamalla polttoaineiden jaottelu normaalista tarkaksi. Suurin osa muun suomen teollisuuslämmöstä on peräisin metsäteollisuuden laitoksista, esimerkiksi sellun keitossa syntyvästä mustalipeästä.

Suhteuttamalla polttoaineiden käytön maakunnan pinta-alaan, tiheästi asutun Uudenmaan kulutus nousee liki kymmenen kertaa muuta Suomea korkeammalle.

Uusimaa ja Satakunta ovat maan energiavaltiaat

Jos valitset näkymäksi kaikkien maakuntien koko kulutuksen yhteensä, näet kuinka ydinvoima erottaa Satakunnan ja Uudenmaan selkeästi muusta Suomesta. Jos ydinvoiman poistaa näkyvistä klikkaamalla sitä taulukon alareunasta, jää Uusimaa yksin polttoaineiden käytön kärkeen. Uusiutuvan energian suurtuottajat Etelä-Karjala ja Lappi tulevat seuraavina reilun välimatkan päässä.