Yritysjohtajat: Alkoholiongelmat näkyvät työpaikoilla

Yritysjohtajat uskovat, että alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää suomalaisten työuria merkittävästi.

Kotimaa

Kuusi kymmenestä yritysjohtajasta sanoo, että heidän työpaikoillaan esiintyy päihteidenkäyttöön liittyviä sairauspoissaoloja. Suoranaisia päihdeongelmia on lähes puolessa tuoreeseen kyselyyn vastanneiden edustamista yrityksistä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry selvitytti asiaa TNS Gallupin toteuttamalla kyselyllä, johon vastasi 200 erikokoisten yritysten ylimpään johtoon kuuluvaa.

Yritysjohtajista noin yhdeksän kymmenestä katsoi, että alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa nykyistä enemmän. Noin 70 prosenttia oli sitä mieltä, että alkoholista yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset tulevat viime kädessä yritysten maksettaviksi.

Merkittävimpinä alkoholiin liittyvinä ongelmina he pitivät terveyteen liittyviä kysymyksiä sekä tuottavuuteen ja työtehoon liittyviä ongelmia. Vastaajat mainitsivät myös sosiaaliset ongelmat, perheiden hajoamiset ja alkoholihaittojen kustannukset yhteiskunnalle.

Enemmistö kyselyyn vastanneista yritysjohtajista katsoi, ettei Suomessa rajoiteta alkoholin saatavuutta ja käyttöä mitenkään kohtuuttomasti. He eivät myöskään juuri kaipaa uusia vapauksia alkoholin saatavuuteen.

Kahdeksan kymmenestä yritysjohtajasta uskoo, että alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää suomalaisten työuria merkittävästi.

EHYT ry:n toiminnanjohtajan Sari Aalto-Matturin mielestä yritysjohtajien näkemykset vahvistavat erittäin hyvin sen, että alkoholipolitiikkaan todella kannattaa panostaa.