Hyppää sisältöön

Simpanssikin voi olla tunnollinen – tutkijat löysivät simpansseilta samoja persoonallisuuspiirteitä kuin ihmisiltä

Tutkijat uskovat, että ihmisten ja heidän lähimpien sukulaistensa persoonallisuuspiirteiden samankaltaisuuteen löytyy selitys hormoneista.

Kuva: Tomsz Gzell / EPA

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan simpansseilla näyttää olevan monia samanlaisia persoonallisuuspiirteitä kuin ihmisillä. Kuten ihmisetkin myös simpanssit voivat olla esimerkiksi tunnollisia, ulospäinsuuntautuneita tai miellyttäviä, Georgian yliopiston tutkijat sanovat.

Persoonallisuuspiirteet ovat lisäksi rakentuneet ihmisillä ja simpansseilla lähes samalla tavalla.

Tutkijat selvittivät simpanssien persoonallisuuspiirrettä simpanssien hoitajien täyttämien 174 kyselylomakkeen avulla. Hoitajia pyydettiin tarkkailemaan hoidokkiensa päivittäistä käyttäytymistä ja kirjaamaan havaintonsa ylös.

Tavoitteena oli selvittää, liittyvätkö jotkin piirteet yhteen ja muodostavat perustavanlaatuisempia persoonallisuuspiirteitä.

Ihmiset jaetaan yleisesti viiteen päätyyppiin, kun taas simpanssit luokitellaan yleisesti joko hallitseviksi alfa-tyypeiksi tai leikkisämmiksi ja sosiaalisemmiksi beta-tyypeiksi.

Tutkijat kuitenkin havaitsivat, että alfa- tai beta-tyyppiin kuuluminen viittaa yleensä siihen, että simpanssilla on myös tiettyjä muita persoonallisuuspiirteitä. Tutkimuksessaan he jakoivat kaksi pääpersoonallisuuspiirrettä useammaksi pienemmäksi piirteeksi.

Tutkijat havaitsivat simpanssien persoonallisuuspiirteiden vastaavan viittä ihmisten persoonallisuuspiirrettä: avoimuutta, tunnollisuutta, ulospäinsuuntautuneisuutta, miellyttävyyttä ja neuroottisuutta.

Simpansseilla he löysivät piirteiksi hallitsevuuden, tunnollisuuden, ulospäinsuuntautuneisuuden, miellyttävyyden ja älykkyyden.

Tutkijat uskovat, että ihmisten ja heidän lähimpien sukulaisiensa persoonallisuuspiirteiden samankaltaisuuteen löytyy selitys neurobiologiasta, tietyistä avojen hormoneista.

Heidän mukaansa simpanssien persoonallisuuspiirteet korreloivat vasopressiinihormonin toiminnan kanssa. Ihmisillä vasopressiinin tiedetään liittyvän sekä aggressiivisten että rakkauden ja anteliaisuuden tunteiden säätelyyn. Samaten simpansseilla vasopressiinin todettiin edistävän tiettyjen persoonallisuuspiirteiden esiintymistä.

Tutkimus on julkaistu Plos One -sivustolla, ja siitä kertoo myös Live Science -nettilehti.