1. yle.fi
  2. Uutiset

Sohaisiko EU:n tuomioistuin Google-päätöksessään Godzillaa?

EU:n tuomioistuimen päätös on herättänyt kysymyksen, kuka saa päättää, mikä elämässämme on relevanttia, kirjoittaa Yle Uutisten toimittaja Jussi Hanhivaara.

Näkökulmat
Jussi Hanhivaara.
Jussi Hanhivaara.Yle

Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ) linjasi tiistaina oikeuksiamme virstanpylvääksi kutsutussa päätöksessään.

Oikeusistuin halusi turvata yksittäisille kansalaisille oikeuden tulla unohdetuiksi. Se katsoi, että internetin hakukoneiden käyttäjille on annettava oikeus pyyhkiä verkosta pois itseään koskevia tietoja.

Vastapuolena oikeudella oli tapauksessa yhdysvaltalainen internetyhtiö Google, joka haki kiistaan toisenlaista ratkaisua. Yhtiö katsoi, että sen tehtävänä ei ole arvioida sitä, mikä verkossa saatavilla oleva tieto on relevanttia ja mikä ei. Se ei, kuten eivät muutkaan hakukoneyhtiöt, halua toimia sovittelijana kiistatapauksissa – kaiketi siksi, että sillä on kädet täynnä muita töitä.

Toiset ovat kehuneet ratkaisua voitoksi yksilön oikeuksille, ja toiset taas pitävät sitä verhottuna sensuurina.

Jussi Hanhivaara

Google sanoi myös, että se ei hallinnoi verkossa olevaa tietoa, vaan vain kokoaa sitä yhteen, ja yhdistää hakuja verkossa oleviin tietokantoihin. Tiedon hallinnoitsijat ovat sen mukaan toisaalla.

Euroopan unionin tuomioistuimella on suomalainen julkisasiamies Niilo Jääskinen, joka vajaa vuosi sitten suositteli oikeudelle Googlen hakemusta suosivaa ratkaisua. ECJ ei kuitenkaan seurannut Jääskisen neuvoa-antavaa mielipidettä.

Oikeuden päätöksestä ei voi enää valittaa, koska ECJ on EU:n korkein oikeus. Sen sana on laki. Google sanoi ratkaisun pureskelemisen vievän aikaa.

ECJ:n päätös nosti esiin eroja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Vanhalla mantereella yksityisyydensuojaa varjellaan tarkemmin kuin uudessa maailmassa, jossa sananvapaus usein ajaa yksityisyydensuojan edelle.

Olipa oikeuden ratkaisusta mitä mieltä tahansa, se antaa mahdollisuuden syvällisiinkin pohdintoihin. Olemmeko esimerkiksi itse oikeita henkilöitä määrittämään, mikä elämässämme on relevanttia ja mikä ei? (Tapauksessahan oli kyse espanjalaismiehen vaatimuksesta saada poistettua Googlen hakukoneen löytämä linkki hänen vanhoihin velka-asioihinsa, jotka olivat hänen mukaansa selvitetty ja niin ollen "muuttuneet merkityksettömiksi").

Olemmeko itse oikeita henkilöitä määrittämään, mikä elämässämme on relevanttia ja mikä ei?

Jussi Hanhivaara

Jos meille, yli puolelle miljardillle EU:n kansalaiselle, avataan mahdollisuus pyyhkiä pois menneisyyttämme koskevia tietoja, eikö silloin samalla rajoiteta muiden mahdollisuutta nähdä meidät sellaisena kuin olemme, tai olemme olleet? Kaikkine puutteineen. Ja mikä on tämän merkitys, jos mikään? Tai kenelle delegoidaan valta päättää, missä vaiheessa jokin menneisyydessämme muuttuu merkityksettömäksi?

Toiset ovat kehuneet ratkaisua voitoksi yksilön oikeuksille, toiset taas pitävät sitä verhottuna sensuurina.

Entä mihin ratkaisu johtaa? Jo nyt esimerkiksi vain Espanjan tuomioistuimissa on vireillä noin kaksisataa vastaavaa tapausta, joissa linjanveto voi osoittautua kiperän hankalaksi. Muun muassa eräässä tapauksessa plastiikkakirurgi haluaa poistaa Googlesta tietoja pieleen menneestä operaatiostaan.

ECJ:n päätöksen toimeenpaneminen voi tulla Googlelle kalliiksi, ja jotkut ovat jo arvelleet varakkaan yhtiön värväävän asianajajia jonkinlaiseen vastaiskuun. Voi olla, että Google on kuin se toinen iso G, joka on tällä viikolla on valunut tietoisuuteemme. Godzilla on jälleen herännyt ja tullut takaisin valkokankaalle!

Sohaisiko ECJ Godzillaa?

Lue seuraavaksi