1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Lappeenranta jätti vaihtamatta edullisempaan

Lappeenrannan kaupungin oma selvitys viisi vuotta sitten osoitti, että koulujen kannattaisi käyttää linux-järjestelmää. Linuxin käyttö ei ole kuitenkaan laajennut kaikkiin Lappeenrannan kouluihin, koska tietotekniikan ylläpidosta vastaava yhtiö Saita ei pysty toimittamaan edullisempia järjestelmiä.

Kuva: Yle

Kunnat voisivat säästää suuria summia tietotekniikkahankinnoissa, jos ne hyödyntäisivät ilmaisia tietokonejärjestelmiä ja ohjelmistoja. Esimerkiksi Lappeenrannan Lauritsalassa voitiin ottaa käyttöön vanhoja tietokoneita, koska niissä avoimet ohjelmistot ja järjestelmät toimivat edelleen hyvin.

Lauritsalan koulu ja lukio ovat kuusi vuotta hankkineet tietokonejärjestelmät ja -ohjelmistot oppilaiden käyttöön erikoisluvalla suoraan koulujen tietotekniikkapalveluita myyvältä Opinsys-yhtiöltä. Yhtiö käyttää avoimia järjestelmiä ja ohjelmistoja, esimerkiksi linuxia.

Lappeenrannan muut koulut ostavat tietotekniikkapalvelut maakunnan kuntien yhteisesti omistamalta hankintayhtiö Saitalta. Sen palveluvalikoimaan linux ei kuulu.

Linux selvästi edullisempi

Lappeenrannan kaupungin oma selvitys viisi vuotta sitten osoitti, että koulujen kannattaisi käyttää linux-järjestelmää. Vertailun mukaan Lauritsalan koulun käyttämä linux-järjestelmä säästää jokaista työasemaa kohti jopa 250 euroa vuodessa.

Aluerehtori Jukka Mielikäisen mukaan Lauritsalan koulut ovat saaneet käyttöön muita kouluja enemmän laitteita, koska niiden ylläpito on selvästi  edullisempaa.

– Lauritsalan kouluissa on jopa kaksinkertaisen määrä laitteita vastaaviin muihin kouluihin verrattuna.

Edullisuus perustuu muun muassa koneiden pidempään käyttöikään. Lauritsalan kouluissa käytetään muualta vapautuneita käytettyjä tietokoneita, joissa on Linux-järjestelmä ja avoimia ohjelmistoja.

– Tietotekniikka toimii meillä erittäin hyvin, aluerehtori Jukka Mielikäinen toteaa.

Yhteensopivuus kaupungin tavoitteena

Linuxin käyttö ei ole laajennut kaikkiin Lappeenrannan kouluihin, koska kaupunki haluaa varmistaa järjestelmien yhteensopivuuden. Opetus- ja sivistystoimenjohtaja Tuija Willbergin mukaan tavoitteena on minimoida tekniset ongelmat, ja siksi muut koulut osallistuvat ohjelmistojen yhteishankintaan. Willbergin mukaan tästä syystä myös hankinta halutaan keskittää.

– Haluamme keskittää hankinnat hankintayhtiölle. Näin olemme voineet vaatia Saitaa kehittämän myös käyttäjätukipalveluitaan.

– Kaupungin tietotekniikan ylläpidosta vastaava yhtiö Saita ei myöskään pysty toimittamaan edullisempia järjestelmiä, sanoo tietotekniikkakoordinaattori Jouni Kolehmainen.

Moni kunta valinnut Linuxin

Opinsys-yhtiön toimitusjohtaja Jouni Lintu kertoo, että kunnat ovat siirtyneet linux-järjestelmän käyttöön nimenomaan siitä saatavien säästöjen takia.

– Esimerkiksi Oulu pystyi säästämään satoja tuhansia euroja uusien laitteiden hankinnassa ja asennuksessa, kun Kiiminkiin ei tarvinnut hankkia uusia tietokoneita. Koulu saattoi pitää entiset laitteet käytössä, koska niissä käytetään nyt erilaista tekniikkaa.

Toimitusjohtaja Jouni Linnun mukaan kuntien hankintayhtiöt tekevät usein epäedullisia ratkaisuja, koska niillä ei ole riittävää tietämystä tietotekniikasta.

– Esimerkiksi laitteiden käyttöikää pystytään kouluissa huomattavasti pidentämään, jos tiedetään miten se on mahdollista.

Lappeenranta kokeilee elinkaaren jatkamista

Lappeenrannassakin tietokoneiden elinkaaren pidentämistä kokeillaan kohta.

Lappeenrannan kaupungin opetustoimen tietotekniikkakoordinaattori Jouni Kolehmainen kertoo, että Lappeenranta kokeilee tietokoneiden elinkaaren pidentämistä ensi syksynä Voisalmen koulussa. 

Koulun käyttämät tietokoneohjelmat ovat palvelimella, eivät päätelaitteilla. Näin vanhemmatkin laitteet jaksavat pyörittää ohjelmia.