Jehovan todistajien kohuttu ohjekirja ohjaa seurakuntien omaa oikeutta

Jehovan todistajien oikeuskomiteoilla on tarkka sääntökirja erilaisten oikeustapauksien ja ongelmatilanteiden hoitamiselle. Ohjekirja on käytössä kymmenissä maissa Jehovan todistajien seurakuntien johtajilla, mutta jäsenillä ei ole lupa nähdä sitä. Kirjassa määritellään, mitä saa kertoa esimerkiksi asianajajille tai medialle.

Kotimaa

Yle Uutiset on saanut haltuunsa Jehovan todistajien kohutun ohjekirjan. Englanninkielisellä nimellä Sheperd the Flock of God tunnettu kirja antaa tarkkoja ohjeita, miten seurakuntien vanhempien on toimittava erilaisissa ongelmatilanteissa.

Kirja on Jehovan todistajien joukossa tarkoin varjeltu salaisuus. Se on tarkoitettu vain seurakuntien vanhempien, ts. johtajien nähtäväksi. Kirjan mukana seuraa tarkat ohjeet, kuinka kirjan siirtäminen tapahtuu. Sitä mm. ei saa lähettää postitse, vaan sen on siirryttävä kädestä käteen.

Koska Jehovan todistajien johtajat ovat aina miehiä, naisilla ei ole lainkaan oikeutta nähdä kirjaa. Erään ohjeen mukaan naisilla ei ole oikeutta edes osallistua kirjan sitomiseen.

Ohjekirja on miljoonien Jehovan todistajien sääntöopas, sillä sama kirja pätee kaikkialla. Jehovan todistajien seurakuntia on kymmenissä maissa.

Julkisuudessa on viime aikoina ollut runsaasti tietoja Jehovan todistajien ns. oikeuskomiteoiden toiminnasta. Oikeuskomiteat toimivat ohjekirjan mukaisesti.

Maallista oikeutta kartetaan

Jehovan todistajat noudattavat tarkoin Raamatun ohjeita. Niinpä esimerkiksi maallisen oikeuden käyttöä ei suosita. Korinttolaiskirjeen mukaan uskonveljeä ei pidä haastaa oikeuteen, vaan kiistat on käsiteltävä seurakunnan sisällä. Poikkeuksia ovat vain tietyt oikeusasiat, kuten esim. avioero, lasten huoltajuus, vakuutuskorvauksen saaminen ja testamentit.

Seurakuntien oikeuskomiteoissa käsitellyistä asioista ei saa antaa tietoja asianajajille tai tiedotusvälineille, vaan asiasta on kysyttävä neuvoa Jehovan todistajien korkeiimmalta johdolta.

Suuri osa kirjasta käsittelee avio- ja sukupuolielämää. Jos seurakunnassa tapahtuu lapsen seksuaalista ahdistelua, siitä on oikeus ilmoittaa viranomaisille.

Ohjekirjassa on kuitenkin tarkat säännöt, miten asiaa tulee käsitellä, jos tunnettu lastenahdistelija siirtyy seurakunnasta toiseen. Tällöin seurakunnan johdon on selvitettävä muiden muassa, voidaanko ahdestelijan kohteeksi joutuneen tai hänen läheisensä kertomaan luottaa. Ohjekirjassa puhutaan esimerkiksi heidän henkisestä kypsyydestään. Näiden vastausten perusteella päätetään, lähetetäänkö tieto lapsenahdistelijan muutosta toiseen seurakuntaan.

Ylen haltuunsa saama ohjekirja on vuodelta 2010. Sen vanhempi versio vuodelta 1991 tunnetaan nimellä "Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan".

Suomen Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen myöntää, että ohjekirja on olemassa, mutta hän halunnut kommenoida muutoin asiaa.