Haglund: Yhteistyö NSA:n kanssa ei liity kansalaisten urkintaan

Puolustusministeri Carl Haglund (r.) pitää julkitullutta Suomen tiedusteluyhteistyötä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n kanssa tärkeänä. Haglund korostaa, että yhteistyötä tehdään nimenomaan sotilastiedustelussa.

politiikka

Puolustusministeri Carl Haglundin mukaan Suomen yhteistyö Yhdysvaltojen turvallisuusvirasto NSA:n kanssa koskee ulkomaisia sotilaskohteita ja sen luonteisia toimijoita eikä tavallisia kansalaisia. Yhteistyö ei myöskään ole kovin läheistä, sanoo Haglund.

Yhteistyöstä kerrottiin tietovuotaja Edward Snowdenia käsittelevässä kirjassa.

- Tämä kuva, joka yhdistyy Snowdeniin ja NSA:han, on tämmöinen laajamittainen kansalaisiin kohdistuva toiminta, ja tästä ei ole kyse, vaan enemmänkin perinteisestä niin sanotusta sotilastiedustelusta.

Haglund korostaa, että Suomen ja NSA:n väliset sopimukset ovat salaisia eikä niiden sisällöstä voi kertoa. Haglund ei myöskään kerro, saako Suomi NSA:lta maksua yhteistyöstä.

Haglundin mukaan säännökset Suomen sotilastiedustelusta nojautuvat lakiin puolustusvoimista. Haglundin mukaan harkinnassa on sotilastiedusteluun liittyvän lainsäädännön tarkentaminen.

Sotilastiedusteluyhteistyötä NSA:n kanssa Haglund pitää Suomelle tärkeänä. Yhteistyössä saatavista tiedoista Suomi saa Haglundin mukaan tilannekuvan, jota tarvitaan, että kriisinhallintatehtävissä voidaan toimia turvallisesti.

- Sotilastiedusteluyhteistyö laajasti on edellytys sille, että meillä on tietoisuus ja tilannekuva siitä, mitä meidän ympäristössä tapahtuu, kun toimimme täällä Suomessa ja etenkin kriisinhallintatehtävissä. Ilman tällaista yhteistyötä en uskaltaisi lähettää meidän sotilaita palvelemaan Afganistaniin tai Libanoniin tai vastaaviin, sanoo Haglund.