Rahkahyrrät ja vähämustakeijut katoamassa

Keski-Suomessa on yli sata uhanalaista eliölajia, joista lähes kolmekymmentä on äärimmäisen uhanalaisia.

uhanalaiset lajit
Korpikolva
Teemu Rintala / Metsähallitus

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan äärimmäisen uhanalaisia lajeja Keski-Suomessa ovat muun muassa ahma, muurahaissinisiipi, männynpihkakääpä, rahkahyrrä, vähämustakeiju ja ketohitukoi.

Erittäin uhanalaisia lajeja Keski-Suomessa on yli seitsemänkymmentä ja niitä ovat esimerkiksi valkoselkätikka sekä järvitaimenen luontainen kanta.

Suurin osa uhanalaisista lajeista elää metsissä, ja joitakin lajeja on jo kokonaan hävinnyt. Suomen luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen puheenjohtaja Matti Aalto sanoo, että kuka tahansa voi auttaa lajeja säilymään.

– Suurimmat mahdollisuudet on metsänomistajilla, jotka voi suojella metsiään esimerkiksi Metso-ohjelman kautta. Siitä on mahdollisuus saada täysi korvaus puustosta ja maa-arvosta, ottaa vaan yhteyttä ELY-keskukseen. Tietenkin voi metsän luontoarvot muutenkin huomioida eli varovaisemmin käsittelee omaa metsäänsä, sanoo Aalto.

Perinneympäristöjen osalta voi Aallon mukaan kuka tahansa pihatonttia omistava kantaa kortensa suojelukekoon.

– Voi olla pitämättä golf-kenttänurmikkoa ja laittaa sen tilalle niityn, jota niitetään kerran tai kahdesti vuodessa, kuvailee Aalto.

Suomen luonnonsuojeluliitto selvitti ensimmäistä kertaa maakunnan eliölajien uhanalaisuutta. Selvitykseen ryhdyttiin, koska epäilys oli, että uhanalaisten lajien määrä on suuri.

– Maakunnan eliölajien alamäki on toki tiedetty, mutta näin suuri äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten lajien määrä oli kuitenkin hienoinen yllätys, kertoo Aalto.

Äärimmäisen uhanalaisiin lajeihin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä Suomen luonnosta. Erittäin uhanalaisiin lajeihin kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä lähitulevaisuudessa Suomen luonnosta.