yle.fi-etusivu

Yliopettaja kehottaa pohtimaan kahdesti, onko blogi hyvä lähde

Mikkelin ammattikorkeakoulun yliopettaja Laura Hokkanen arvostaa blogeja, mutta kannustaa opiskelijoita lukemaan niitä lähdekriittisesti.

Kotimaa
Tietokoneita.
Jori Asikainen / Yle

Yliopettaja Laura Hokkanen Mikkelin ammattikorkeakoulusta tarkistaa keväisin paljon opinnäytetöitä. Hän on tehnyt viime vuosina huomannut blogien ja erilaisten verkkotekstien lisääntyneen opinnäytetöiden lähteinä.

– Blogeja on putkahtanut lähteiksi parin viimeisen vuoden aikana, Hokkanen kertoo.

Hän huomauttaa esimerkiksi 35 kulttuurituotannon opinnäytetyön kirjoittajasta noin kymmenelle blogeista tai muista nettitekstilähteistä.

Opiskelija ei välttämättä ole lähdekriittisesti pohtinut, onko blogi yhtä arvostettava kuin esimerkiksi aiheesta kirjoitettu väitöskirja tai tieteellinen artikkeli.

– Harkitse vielä lähteen käyttämistä tai perustele, miksi blogi olisi hyvä, Hokkanen ohjeistaa opiskelijoita.

– Tärkeää on, että opiskelija tekee itse valintansa ja perustelee sen.

Osa opiskelijoista Hokkasen mukaan vaihtaa lähteen, ja osa perustelee valintansa.

Varadekaani Ullamaija Seppälä Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta kertoo, ettei blogi käy tieteellisen tutkimuksen varsinaiseksi lähteeksi. Tiedekunnan opetuksesta vastaavan Seppälän mukaan verkossa on kuitenkin paljon tieteellisiä tutkimuksia, jotka sopivat opinnäytetyön viitteeksi.

Osa opiskelijoista kuitenkin pyrkii käyttämään blogeja opinnäytteiden lähteinä myös yliopistossa.

– Kepillä jäätä koittavia ei kuitenkaan ole paljon, Seppälä sanoo.

Yliopisto-opiskelijoiden opintoihin kuuluu tieteellisen kirjoittamisen opintoja, joten varsinkin pro gradu -tutkielmaa kirjoittaessaan opiskelijat ovat Seppälän mukaan tietoisia hyväksytyistä lähteistä.

Aineistoja ilmiön ympäriltä

Sekä Hokkanen että Seppälä ovat yhtä mieltä siitä, että blogit sopivat erinomaisesti opinnäytetöiden aineistoksi.

– Blogien avulla voidaan tutkia esimerkiksi nykykulttuuria, Hokkanen sanoo.

Viime aikoina Mikkelin ammattikorkeakoulussa on tehty esimerkiksi vihapuheista opinnäytetyö, jossa aineistona on käytetty blogisisältöjä.

– Blogia voidaan hyödyntää esimerkiksi kerrottaessa ilmiön ympärillä käydystä keskustelusta, Seppälä sanoo.

Hokkasen mukaan blogit ovat hyödyksi opiskelussa monellakin tapaa.

– Niiden avulla oppii sekä kirjoittaja että vastaanottaja. Blogit ovat erinomainen tapa harjoittaa tekstin tuottamista ja argumentointia.