Hyppää sisältöön

Salainen ohjekirja paljastaa: Jehovan todistajilla kattava oma oikeusjärjestelmä

Jehovan todistajien oikeusjärjestelmä kattaa lähes kaikki elämänalueet, ilmenee salaisesta ohjekirjasta. Maallista oikeutta Jehovan todistajat haluavat välttää, eikä edes oikeuskomiteoiden olemassaolosta saa kertoa. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä Suomessa ei voi olla kahta oikeusjärjestelmää.

Jehovan todistajien seurakuntien vanhinten salainen ohjekirja. Kuva: Jehovan todistajien kirja / Yle Uutisgrafiikka

Jehovan todistajilla on lähes kaikille elämänalueille ulottuva oikeusjärjestelmänsä, ilmenee Yle Uutisten haltuunsa saamasta uskonlahkon salaisesta ohjekirjasta. Jehovan todistajat myös asettavat oman oikeutensa maallista oikeutta tärkeämpään asemaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kommentoi alkukuusta Jehovan todistajien oikeuskäytännöstä nousutta kohua ja totesi, ettei Suomessa voi olla kahta rinnakkaista rangaistusjärjestelmää.

Jehovan todistajat ottavat omalle järjestelmälleen oikeutuksen Raamatusta, jossa 1. korinttolaiskirjeen 6. luvussa todetaan, ettei uskovien pidä viedä kiistojaan uskottomien ratkaistavaksi. Uskonveljiä ei siis pidä haastaa maalliseen oikeuteen. Lisäpontta löytyy Apostolien tekojen 5. luvun maininnasta: "Kun syntyy ristiriita, meidän täytyy totella Jumalaa Hallitsijana ennemmin kuin ihmisiä."

Jehovan todistajien seurakuntien johtajien käytössä olevassa ohjekirjassa on pitkä lista asioista, jotka edellyttävät seurakunnan oman oikeuskomitean perustamista. Oikeuskomiteat voivat antaa syyllisiksi todetuille rangaistuksia, joista kovin on karttaminen, ts. poistaminen seurakuntayhteisöstä.

Karttamisrangaistus on hyvin ankara, sillä se kieltää jopa perheenjäseniä pitämästä minkäänlaista yhteyttä rangaistuksen saaneeseen.

Oikeuskomiteat puivat seurakuntalaisten rikokset

Oikeuskomiteat ottavat käsiteltäväkseen lukuisan joukon rikkeitä. Niitä ovat mm. tappo, itsemurhayritys, "porneia", (mikä tarkoittaa "sukuelinten käyttöä irstaassa tarkoituksessa, eli mm. homoseksuaalisuutta"), röyhkeä käytös, joka voi olla mm. yhteydenpitoa ihmisiin, joita tulee karttaa, tupakanpoltto, päihteiden käyttö, väkivaltaisuus ja erimielisyyden aiheuttaminen seurakunnan keskuuteen.

Erikoisempia syitä oikeuskomiteoiden tarpeeseen on mm. seurakunnan jäsenen halu ruuan ahmimiseen, mikä ilmentää kyvyttömyyttä itsehillintään.

Ulkopuolisessa huomiota herättää myös rangaistavaksi katsottu aikomus ryhtyä ammattinyrkkeilijäksi.

Oikeuskomiteat tutkivat asiat ja kuulevat todistajia. Jos kyseessä on avio-ongelma, aviomiehen tulee vastata yksin, ellei hän erityisesti halua vaimoaan mukaan. Vaimoilla sen sijaan tulee olla aviopuolisot mukanaan. Jehovan todistajat ovat patriarkaalinen yhteisö, jossa aviomiehet ovat vaimojen yläpuolella.

Maallinen oikeus yritetään välttää

Ohjekirja antaa ohjeita, jos syytetty haluaa viedä asian maalliseen oikeuteen. Tuolloin oikeuskomitean työ on lopetettava ja kysyttävä neuvoa seurakunnan ylemmältä tasolta.

Jos taas tiedotusvälineet tai syytetyn asianajaja haluavat tietoa tapauksesta, mitään ei saa kertoa. Myös oikeuskomitean olemassaolo tulee kiistää. Tämän tarkoitus on taata seurakuntalaisten ohjaamisen luottamuksellisuus.

Jos seurakuntalainen todetaan syylliseksi, olennaista on, että hän tuntee syyllisyyttä ja katuu. Tuolloin rangaistusta voidaan lieventää, joskaan ei kaikissa tapauksissa.

Joskus ihminen voi olla niin syvällä synnissä, ettei hän voi käsittelyn aikana osoittaa riittävää katumusta, joten hänelle on annettava karttamisrangaistus. Tällöin hän voi riittävästi kaduttuaan palata seurakunnan yhteyteen. Yksi syy tähän tuomioon on verensiirron ottaminen, ohjekirjassa todetaan.

Jehovan todistajat välttävät maallista oikeutta, mutta eräät asiat voidaan ohjekirjan mukaan viedä sellaiseen. Niitä ovat mm. avioero, lasten huoltajuus, vakuutuskorvauksen saaminen, testamentin valvonta ja eräät vastakanteet.