1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. liikenne

Vaalimaalle varaudutaan rakentamaan suunniteltua isompi rekkaparkki

Liikennevirasto seuraa loppuvuoden aikana rekkajonojen kehitystä Venäjän irtisonottua TIR- tullaussopimuksen Vaalimaalla. Rekkaparkki on osa Haminan ja Vaalimaan välille rakennettavaa uutta moottoritietä. Jos tarve vaatii, virasto neuvottelee rekkaparkin laajentamisesta moottoritien kilpailutukseen osallistuvien kanssa.

Kuva: YLE / Raine Martikainen

Rekkaparkin rakentamisen tarpeellisuudesta on käyty monta vuotta keskustelua. Kun eduskunta vahvisti viime vuonna E18-moottoritiehen kuuluvan viimeisen Hamina–Vaalimaa-osuuden rahoituksen, rekkaparkki päätettiin rakentaa muun rakentamisen yhteydessä. Parkki on suunnitelmissa tehty 500 rekalle.

Vaalimaan raja-aseman yhteydessä on kuitenkin edelleen olemassa alun perin tuhannelle rekalle varattu rekkaparkkialue. Nyt tämä alue otetaan mahdollisesti käyttöön jo moottoritien rakentamisen yhteydessä viimeistään vuonna 2018. Tiesuunnitelmista vastaavan Liikenneviraston mukaan alue tarvitaan luultavasti kokonaan, koska Venäjän irtisanottua TIR-tullaussopimuksen rekkajonot saattavat uudelleen kasvaa itärajalla. 

Virasto seuraa rekkajonotilannetta ja neuvottelee tarvittaessa viimeistään alkuvuoteen mennessä lisätilan rakentamisesta. Rajan läpäisykykyyn vaikuttavat myös muut tullausjärjestelmät ja kokeiltava ennakkovarausjärjestelmä.

Tie saattaa tulla käyttöön jo 2017

Rekkaparkista ja samalla koko moottoritiehankkeesta neuvotellaan kolmen rakennusyhteenliittymän kanssa. Virasto on lähettänyt niille alustavat tarjouspyynnöt 660 miljoonan euron moottoritiehankkeesta. Niistä valitaan yksi rakentamaan ja ylläpitämään tieosuutta elinkaarimallilla ensi vuoden kesään mennessä.

Kilpailussa on mukana kaksi suomalaisvetoista ja yksi saksalaisvetoinen yhteenliittymä. Valittavan yhteenliittymän kanssa on tarkoitus allekirjoittaa 20 vuoden sopimus. Liikenneviraston arvion mukaan tie saattaa olla käytössä jo vuoden 2017 aikana, jonka jälkeen yhteenliittymä huoltaa tietä ja rekkaparkkia sopimuskauden loppuun.

Uusi moottoritie rakennetaan nykyisen tien pohjoispuolelle. Sen pituus on 32 kilometriä ja siihen tulee yksi tunneli Virolahdelle Rasa-ahonmäkeen. Tien linjauksista ei ole tullut yhtään valituksia, ja linjaukset hyväksytään vielä kesän aikana. Tunneli tehdään suunniteltua pidemmäksi muutama vuosi sitten löydetyn Karpankankaan kivikautisen asuinpaikan takia.