Ovatko käytännöt hoitovapaan saamiseksi liian tiukat?

Osalle työnantajista riittää työntekijän oma ilmoitus sairaan lapsen hoidosta. Osa työnantajista puolestaan vaatii neuvolan kirjoittaman hoitovapaatodistuksen ja lisäksi vielä todistuksen puolisonkin työajoista. Kuinka paljon väärinkäytöksiä pääsisi syntymään ilman todistuksia?

hoitovapaa
Tilda-Maria Paschinsky
10 kuukauden ikäinen Tilda-Maria Paschinsky on neuvolakäynnillä.Juha Kemppainen / YLE

Käytännöt sairaan lapsen hoitovapaatodistuksesta poikkeavat työnantajittain. Esimerkiksi Kemin kaupungilla työskentelevät voivat jäädä hoitamaan sairasta lasta omalla ilmoituksella. Tornion kaupunki ja teräsyhtiö Outokumpu puolestaan vaativat hoitovapaatodistuksen ja lisäksi vielä todistuksen puolison työvuoroista.

Jos toinen vanhemmista on vapaalla, vaikkakin yövuoron jälkeen, ei toinen vanhemmista voi jäädä hoitavapaalle. Yövuorosta kello kuudelta kotiin tullut puoliso on työehtosopimuksen mukaan velvollinen hoitamaan kipeää lasta.

– Koska kyseessä on työehtosopimusasia, niin me ei voida niihin vaikuttaa. Mutta on todella epäinhimillistä, että yövuorossa ollut joutuu nukkumatta hoitamaan sairasta lasta, osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen sanoo.

Pitäisikö työnantajien luottaa enemmän työntekijöihinsä? Onko oikein, että yövuorossa ollut vanhempi velvoitetaan nukkumatta hoitamaan sairasta lasta ?