Haaskojen käyttöä aiotaan rajoittaa

Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee metsästyslakiin haaskanpitokieltoa, joka estäisi haaskojen käytön suurpetojen houkuttelussa 1.5.-9.9. Maastoon ei saisi jättää kiellon aikana hautaamatta ahman, ilveksen, karhun tai suden käyttämää ravintoa. Hunajan jättäminen hautaamatta maastoon olisi kiellettyä ympäri vuoden.

Kotimaa
Ahma haaskalla.
Pentti Kallinen

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Kuhmon kaupunki järjestivät haaskaseminaarin Kuhmossa viikonloppuna. Seminaarissa ministeriö esitteli suunnitelmansa rajoittaa suurpetojen houkuttelua ravinnolla.

Ministeriön mukaan erityisesti karhun houkuttelu haaskaruokintapaikoille on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Haaskaruokintapaikkoja on kuvaustoimintaa harjoittavilla yrittäjillä mutta yhä enenevässä määrin myös yksityisillä henkilöillä.

Ministeriö suunnittelee metsästyslakiin haaskanpitokieltoa, joka estäisi haaskojen käytön suurpetojen houkuttelussa 1.5.-9.9. Maastoon ei saisi jättää kiellon aikana hautaamatta ahman, ilveksen, karhun tai suden käyttämää ravintoa. Hunajan jättäminen hautaamatta maastoon olisi kiellettyä ympäri vuoden.

Rikkomuksista seuraisi sakkoja.

Poikkeuslupa riistakeskuksesta

Kiellosta voitaisiin poiketa Suomen Riistakeskuksen luvalla, jos ravinnon tarjoaminen on välttämätöntä tutkimustoiminnan, elinkeinon harjoittamisen, eläintautien ehkäisemisen, uhanalaisten lajien suojelun tai vahinkoa aiheuttavien eläinten tai vieraslajien poistamisen vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii saamaan lakimuutosluonnoksen lausuntokierrokselle vuoden loppuun mennessä. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan keväällä 2015.