KHO: Vakuutuslääkärien nimet julkista tietoa

Vakuutuslääkärien nimet ovat julkista tietoa, koska he käyttävät julkista valtaa tehdessään päätöksiä lakisääteisistä vakuutuksista.

Kotimaa
LähiTapiolan konttori Helsingin Kampissa. Kuva on otettu 7. maaliskuuta.
Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Vakuutusyhtiöt ovat hävinneet korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiistan vakuutuslääkärien nimien julkisuudesta. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian vuosikirjapäätöksessään tiistaina.

Kiista alkoi, kun Vakuutusongelmaisten liitto, nykyisin Oikeutta vakuutetuille -yhdistys, pyysi vakuutusyhtiöiltä tietoja niiden lääkäreiden nimistä. Useat vakuutusyhtiöt kieltäytyivät antamasta tietoja. Vakuutusyhtiöt hävisivät kiistan Helsingin hallinto-oikeudessa, mutta valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vakuutuslääkärit käyttävät julkista valtaa

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan yksityiset vakuutusyhtiöt hoitavat julkista tehtävää ja käyttävät julkista valtaa tehdessään päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa asioissa. Päätöksentekoon osallistuu vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkäreitä. Näin ollen heitä koskee julkisuuslaki.

KHO:n mukaan vakuutuslääkärien nimet eivät ole salassa pidettävää tietoa siksi, että he ovat työsuhteessa vakuutusyhtiöön tai antavat lausuntoja toimeksiantosuhteen perusteella. Vakuutuslääkäreiden henkilöllisyys ei ole KHO:n mukaan myöskään liike- tai ammattisalaisuus.

Asiasta olivat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vakuutusyhtiö Tapiola, nykyisin LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Pohjola Vakuutus Oy ja A-vakuutus Oy.