Pohjola julkistaa vakuutuslääkärien nimiä lähipäivinä – Järjestö pitää KHO:n päätöstä merkittävänä potilaan oikeusturvan kannalta

Oikeutta vakuutetuille -yhdistyksen mukaan KHO:n päätöksen ansiosta potilas voi jatkossa tarkistaa, onko hoitavalla lääkärillä eturistiriitoja. Vakuutuslääkäreiden arvion mukaan pieni osa lääkäreistä saattaa päätöksen takia lopettaa vakuutuslääkärinä toimimisen.

Kotimaa
Lähikuvassa mieshenkilö lääkärintakissa stetoskooppi kaulallaan.
Elina Bäckman / Yle

Vakuutusyhtiö Pohjola aikoo julkistaa vakuutuslääkärien nimet lähipäivien aikana, arvioi Pohjolan korvausjohtaja Reino Aropuu Yle Uutisille.

Korkein hallinto-oikeus kertoi tänään pitävänsä voimassa Helsingin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen, jonka mukaan vakuutusyhtiöiden lääkärit käyttävät julkista valtaa, ja tästä syystä lääkärien nimet ovat jatkossa julkisia eli kenen tahansa saatavissa.

Päätöksellään korkein hallinto-oikeus (KHO) myös ratkaisi vuosia kestäneen kiistan vakuutusyhtiöiden ja Oikeutta vakuutetuille -yhdistyksen (entinen Vakuutusongelmaisten liitto) välillä.

Pohjola oli yksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valittaneista vakuutusyhtiöistä. Siitä valittivat myös LähiTapiola, Turva ja A-vakuutus. Pohjolan korvausjohtaja Aropuu sanoo pitävänsä KHO:n päätöstä perusteltuna ja sinänsä ihan oikeana.

– Olemme samaa mieltä kuin osa muista yhtiöistä, ja julkistamme kernaasti vakuutuslääkärien nimet. Valituksella halusimme katsoa, missä rajat menevät, Aropuu sanoo.

Ennen vakuutuslääkärien nimien julkistamista Pohjola aikoo listata vakuutuslääkärinsä ja tiedot heidän ammatillisesta osaamisestaan sekä antaa tiedot kaikille niitä pyytäneille.

Hänen mukaansa kiista sai alkunsa, kun Oikeutta vakuutetuille -yhdistys julkaisi lääkärien nimiä verkossa jo ennen KHO:n päätöstä. Pohjolan vakuutuslääkärit eivät Aropuun mukaan olisi halunneet nimiään julkaistavan.

Pohjolan tai sen lääkärien toimintaan Aropuu ei usko päätöksen vaikuttavan, koska yhtiö hänen mukaansa noudattaa kaikkia säännöksiä.

Yhdistys: KHO:n päätös merkittävä ennakkopäätös

Oikeutta vakuutetuille -yhdistys pitää korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä nimien julkistamisesta erittäin merkittävänä ennakkopäätöksenä.

Päätös on merkittävä paitsi potilaan ja vakuutetun oikeusturvan, myös Suomen perustuslain ja avoimuuden kannalta, sanoo vakuutettujen oikeuksia puolustavan yhdistyksen varapuheenjohtaja Petri Salo. Salo on vaatinut vakuutusyhtiöiden lääkärien nimien julkistamista koko kiistan ajan. Yhdistys julkaisi lääkäreiden nimiä verkkosivuillaan jo ennen KHO:n päätöstä.

– Potilaan oikeusturvan kannalta on merkittävää, että hän voi hoitavalle lääkärille mennessään selvittää, toimiiko lääkäri myös vakuutuslääkärinä ja voiko tällä potilasta hoitaessaan olla eturistiriita. Jos näin on, potilas voi valita toisen lääkärin, Salo sanoo.

Salon mukaan kaikki lääkärit eivät asianmukaisesti kirjaa esimerkiksi ammattitauteihin sairastuneiden tietoja lausuntoihin, joiden tietävät päätyvän vakuutusyhtiön käsiteltäväksi.

– Osa kaksoisroolissa toimivista lääkäreistä tekee vääränlaisia merkintöjä eivätkä kirjaa potilaiden kertomuksia. Asianmukaisten kirjausten puuttuessa vakuutusyhtiöt eivät maksa korvauksia potilaalle, Salo sanoo.

Pohjolan korvausjohtaja Reino Aropuu kiistää Salon väitteen. Hänen mukaansa lääkärit tekevät ammattietiikkansa mukaisia lausuntoja, eikä hän ole huomannut Salon kuvaamaa toimintaa.

– Maksamme asiakkaille ne korvaukset, jotka heille kuuluvat, Aropuu sanoo.

Korkein hallinto-oikeus katsoi vakuutuslääkäreiden käyttävän julkista valtaa, kun he käsittelevät potilaiden lakisääteisiä vakuutuksia. Näitä ovat esimerkiksi työeläke-, vahinko- ja liikennevakuutukset.

Vakuutuslääkärit: Olimme varautuneita päätökseen

Vakuutuslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Kettusen mukaan vakuutuslääkärit olivat varautuneet korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ja ottivat sen tyynesti vastaan.

– Muutos ei ole niin suuri, koska aiemmin vakuutusyhtiön korvauksia hakenut asiakas on voinut saada tiedon ratkaisuun osallistuneiden vakuutuslääkärien nimet, Kettunen sanoo.

Päätöksen vaikutukset vakuutuslääkärien työhön ovat Kettusen mukaan vähäisiä. Pieni osa vakuutuslääkäreistä saattaa päätöksen takia kuitenkin lopettaa vakuutuslääkärinä toimimisen.

– Syynä on se, että ihmiset eivät ehkä halua mennä vakuutuslääkärin vastaanotolle. Näin ollen päätös voi vaikuttaa lääkärin ammatinharjoittamisen vapauteen, Kettunen sanoo.

Kettusen mukaan lääkärien lausunnot ovat Suomessa tasokkaita, ja he kirjaavat lainsäädännön edellyttämällä tavalla kaiken olennaisen.

Lääkäriliitolla ei ole KHO:n päätökseen huomautettavaa, sanoo puheenjohtaja Heikki Pälve.

– Sen mukaan toimitaan, kuin korkein hallinto-oikeus on päättänyt, Pälve sanoo.

Hänen mukaansa vakuutusratkaisuja tehtäessä pitää punnita sekä lainsäädäntöä että potilaan terveyttä. Lisäksi on varmistettava, että potilaat saavat oikeudenmukaista kohtelua.

– Jos potilas on lain mukaan oikeuttu korvaukseen, hänen tapauksessaan pitää taata lääketieteellinen asiantuntemus, Pälve sanoo.