1. yle.fi
  2. Uutiset

Kiistelty Jukka Männistö Kevan toimitusjohtajaksi

Keskustalaisen Männistön kelpoisuus tehtävään on jo herättänyt kysymyksiä ja kantelun.

talous

Eläkelaitos Kevan valtuuskunta on nimittänyt Kevan toimitusjohtajaksi Jukka Männistön. Päätös oli yksimielinen. Männistön on määrä aloittaa tehtävässä elokuussa.

Aiemmin Kevan hallitus valitsi Männistön suosikkiehdokkaakseen. Hallitus kiitteli Männistön julkisen sektorin tuntemusta, hyvää suhdeverkostoa ja vahvaa johtamiskokemusta. Männistö työskentelee parhaillaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on ollut muun muassa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylijohtaja. Kokemusta työeläkeasioista hänellä on työeläkeyhtiö Elon ja sen edeltäjien hallintoneuvostoista ja Eläketurvakeskuksen edustajistosta. Männistö on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Männistön kelpoisuudesta tehtävään on jo tehty kantelu: kantelija tulkitsee, että toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksia muutettiin kesken hakuprosessin. Kevan mukaan kriteerejä ei ole muutettu. Oikeuskansleri tutkii tapauksen valtuuskunnan kokouksen jälkeen, sillä virasto ei voi puuttua keskeneräisiin asioihin.

Kevan edellinen toimitusjohtaja Merja Ailus erosi tehtävästä viime joulukuussa työsuhde-etujen epäselvyyksien vuoksi. Nyt Keva on selventänyt toimitusjohtajan etuja: Männistöllä ei ole asuntoetua. Julkistaistussa johtajasopimuksessa mainitaan toimitusjohtajalla olevan autoetu ja matkapuhelinetu. Toimitusjohtajan palkka etuineen on 18 500 euroa kuukaudessa. Se on vähemmän kuin Ailuksella oli.

Kevan tehtävä on huolehtia kuntien, valtion, kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkkeistä. Kevan sijoitusomaisuus on liki 38 miljardia euroa.

Lue seuraavaksi