1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

"Oppilas voi poistua käytävään aamunavauksen ajaksi"

Yle Uutisten rehtoreille tekemän kyselyn avoimista vastauksista selviää, että koulujen tavat järjestää toimintaa uskonnollisiin päivänavauksiin osallistumattomille vaihtelevat laidasta laitaan. Toisissa kouluissa on järjestetty vaihtoehtoinen aamunavaus, kun toisissa koulussa oppilas joutuu odottamaan yksin käytävässä.

Yle Uutisten peruskoulun rehtoreille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että kouluissa on erilaisia tapoja järjestää tekemistä niille koululaisille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin päivänavauksiin.

Rehtoreista 40 prosenttia vastasi, että heidän koulussaan järjestetään vaihtoehtoista toimintaa uskonnollisten päivänavausten ajaksi. Viidennes vastasi, että oppilaille on järjestetty vaihtoehtoinen tila.

Neljässä prosentissa vastanneiden kouluista oppilaat tulevat kouluun uskonnollisen päivänavauksen jälkeen, viidessä prosentissa ei ole pystytty järjestämään vaihtoehtoista tilaa eikä tekemistä oppilaille. Loput eivät pidä ollenkaan uskonnollisia aamunavauksia tai heidän koulussaan ei ole oppilaita, jotka eivät osallistu uskonnollisiin avauksiin.

Peruskoulujen rehtorit saivat myös kuvailla omin sanoin, mitä sellaiset oppilaat tekevät, jotka eivät osallistu uskonnollisiin aamunavauksiin. Vastauksista paljastuu, että tavat vaihtelevat hyvin paljon eri kouluissa: joissakin kouluissa oppilaat esimerkiksi keskustelevat opettajan kanssa eettisistä tai ajankohtaisista asioista.

Jotkut oppilaat viettävät aikaansa jossain toisessa tilassa, esimerkiksi kirjastossa, ja lukevat, piirtelevät tai pelaavat. Jotkut rehtorit kertoivat, että uskonnollisiin päivänavauksiin osallistumattomat oppilaat odottavat käytävässä.

"He ovat kirjastossa ja keskustelevat ET-opettajan kanssa"

Monissa vastauksissa kuvailtiin, että usein toinen opettaja pitää vaihtoehtoisen aamunavauksen niille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin aamunavauksiin.

"Uskonnolliset päivänavaukset pidetään uskontotuntien aikana, jolloin et-oppilaat ovat jo valmiiksi omissa ryhmissään."

"Seurakunnan päivänavaus on kerran kuussa uskontotunnin yhteydessä. Samaan aikaan on et-tunnit, jolloin et-opettaja pitää päivänavauksen et-oppilaille heidän luokassaan. Uskonnollisen päivänavauksen aikana yksi opettaja on pitämässä oppilaille ei-uskonnollista mutta eettistä päivänavausta toisessa tilassa.

"He ovat koulun kirjastossa ja keskustelevat ET-opettajan kanssa elämänkatsomuksellisista kysymyksistä."

"Osallistuvat elämänkatsomustiedon opettajien pitämään päivänavaukseen."

"Uskonnolliset päivänavaukset toteutetaan uskontotuntien aikana, jolloin ne, jotka eivät osallistu kyseiseen päivänavaukseen, opiskelevat samanaikaisesti omassa uskonnonryhmässään tai elämänkatsomustietoa."

"Koulumme ET- opettaja kerää oppilaat luokkaan ja pitää heille tunnustuksettoman aamunavauksen."

"Ovat koulunkäynninohjaajan kanssa ja keskustelevat ajankohtaisista asioista." "Aikuinen on aina läsnä. He ovat yhdessä tilassa ja yksi opettaja pitää heille tunnustuksettoman päivänavauksen"

"Heillä on opettajien ohjauksessa ikäryhmä huomioiden erilaisia ryhmätöitä, askartelua, teematunteja tms."

"Heitä ovat Jehovan todistajat ja kirkkoon kuulumattomat. Vaihtoehtoinen toiminta järjestetään oppilaiden toiveiden muksisesti, jos mahdollista."

"Koulumme opettaja ottaa nämä oppilaat omaksi ryhmäkseen. Keskustellaan eettisistä, moraalisista asioista, luetaan eettiisiä satuja ja tarinoita, mukavia leikkejä."

"Heille on järjestetty muu tila, jossa opettaja ohjaa kaikkia niitä, jotka eivät osallistu! Toiminta on esim. kuvataidetta tai opettaja lukee kirjaa tms. Oppilailla ei siis ole valinnan mahdollisuutta, vaan huoltajat ilmoittavat mikäli heidän lapsensa ei osallistu päivänavauksiin ja silloin tämä vaihtoehtoinen toiminta!"

"Elämänkatsomustiedon opettaja kokoaa kyseiset oppilaat ja he käsittelevät samaa teemaa ei-uskonnollisesta näkökulmasta. Asia ei ole ollut koskaan ongelma meidän koulussamme."

"Kyseessä voi olla esim. kirjan lukemista, seurapelejä tai askartelua."

"Oppilailla olisi mahdollisuus olla omassa tilassa näiden päivänavausten aikana ja asiasta on tiedotettu koteihin. Tällä hetkellä he kuitenkin poikkeuksetta osallistuivat kaikkiin päivänavauksiin. Suvaitsevuutta näin päin."

"Opettaja järjestää oppilaalle ohjelmaa omaan luokkaan. Päivänavaus salissa kerran viikossa."

"Aikuinen on aina läsnä. He ovat yhdessä tilassa ja heille yksi opettajista pitää tunnustuksettoman päivänavauksen."

"Yksi koulun opettajista järjestää heille toimintaa: esim. opetusohjelma, monistetehtävät, opetuspelien pelaamista (nettipelit, myös vanhanajan lautapelit)."

"Toiminta on aina valvottua ja ohjattua. Useimmiten luokkatiloissa. On erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia. Tietokoneavusteisteisia harjoituksia. Keskusteluja ajankohtaisista aiheista."

"Lukevat kirjoja koulun kirjastossa"

Osa koululaisista on valvotussa tilassa, jossa he saavat vaikkapa piirtää, lueskella tai pelata. Varsinaista ohjattua toimintaa ei ole.

"Valvotussa tilassa voivat lueskella tai jutella aamunavauksen ajan."

"Erillisessä tilassa esim. Tehtävien tekoa."

"Huoltajan kanssa on aina neuvoteltu, miten menetellään eri tilanteissa. Oppilas on saanut olla välillä mukana tai hän on ollut avustajan kanssa muussa tilassa opiskelemassa ko ajan. Tai esim kirkkopäivinä hän tulee myöhemmin kouluun. Luokkatilassa ohjatussa toiminnassa...Oppilailla on useimmiten oma vihko, johon he voivat piirtää tai tehdä juttuja

"Uskonnolliset päivänavaukset 4-5 kertaa lukukaudessa. Uskonnolliseen päivänavaukseen osallistuvat oppilaat kokoontuvat koulun saliin, päivänavaukseen osallistumattomat oppilaat opettajansa ohjeiden mukaan joko jäävät omaan luokkahuoneeseensa tai kokoontuvat koulunkäynninohjaajien luo lukemaan tai pelaamaan.

"Oppilailla on useimmiten ns. "oma vihko", johon he voivat piirtää tai tehdä juttuja. Myös kirjojen lukemista ja pelien pelaamista on tehty."

"Lukevat kirjoja koulun kirjastossa."

"Yksi koulunkäyntiavustajistamme on heidän kanssaan eri tilassa, jossa voivat esim. lukea, piirtää yms."

"Esimerkiksi luetaan alkuoppilaille satuja, isommat voivat lukea pulpettikirjojaan tai pelata jotakin pientä. Aina opettajan valvonnassa."

"He odottavat käytävän puolella"

Rehtorit kertoivat myös, että koulussa ei ole järjestetty toimintaa tai tilaa uskonnollisiin päivänavauksiin osallistumattomille: oppilaat odottavat käytävässä tai tulevat myöhemmin kouluun.

"Ei ohjattua toimintaa. Voi poistua tilaan, jossa aamunavaus ei näy."

"He odottavat käytävän puolella tai ala-aulassa aamunavauksen loppumista. "

"Päivänavaukset tulevat keskusradiosta. Seurakunnan vuorolla on mahdollisuus olla luokan ulkopuolella."

"Oppilaat lukevat tai piirtävät, myös esim. läksyjen teko on mahdollista."

Päivänavaukset tulevat keskusradiosta. Seurakunnan vuorolla on mahdollisuus olla luokan ulkopuolella.

"Keskusradiosta tulevat avaukset kuuluvat kaikkialla. Jos tilaisuus kirkossa tai juhlasalissa, voi nuori jäädä luokkaan."

"Päivänavaukset tulevat keskusradiosta. Seurakunnan vuorolla on mahdollisuus olla luokan ulkopuolella."

"Avarakatseisuutta molempiin suuntiin on ainakin vielä riittänyt. Oppilaat eivät osallistu uskonnon tunneille eikä kirkkotilaisuuksiin (järjestetty muuta toimintaa), mutta ovat aamunavauksissa (keskusradion kautta) luokissa kuten muutkin."

"Uskonnollinen tai muukin päivänavaus kestää 5min, joten ei ole järjestetty muuta ohjelmaa. Oppilas voi poistua käytävään päivänavauksen ajaksi."

"Lukevat kirjaa omassa luokassaan".Heillä on oman uskontokuntansa mukaista ohjelmaa."

"Jos tällaisia oppilaita olisi, oppilas tulisi kyseisenä päivänä kouluun vasta päivänavauksen jälkeen."

"Kyseessä yläkoulu ja päivänavaukset aamulla ennen ensimmäisen oppitunnnin opetuksen alkamista - oppilaiden tulo myöhemmin paikalle ei siis ongelma."

"Uskonnolliset päivänavaukset ovat seurakunnan ja lähinnä yhden opettajan pitämiä. Oppilaille, jotka eivät halua osallistua niihin on koulussamme aika huonosti järjestetty vaihtoehtoa: yleensä he saavat mennä toiseen tilaan lukemaan jotain tai sitten lukevat jotain omaa juttua samassa luokassa."

"Miksi tehdä ongelmaa, kun sitä ei ole?"

Osa rehtoreista otti avoimissa vastauksissa kantaa keskusteluun uskonnollisista päivänavauksista hersyvästi.

"Seurakunnan järjestämät uskonnolliset päivänavaukset ovat uskontotuntien aikaan. Kokoonnutaan kirjastoon. Opettaja puhuu ajankohtaisesta aiheesta tai lukee jonkun kaikille sopivan tarinan. Koulussamme on luterilaisten lisäksi ortodokseja, katolilaisia ja islamilaisia, juutalaisia ja jehovia sekä ET-oppilaita. Olisi korkea aika, että tästä manipulaatiosta päästäisiin eroon ja uskonnollinen kasvatus annettaisiin yhteisöjensä tehtäväksi. Tietty olisi vielä parempi, että koko indoktrinaatio lopetettaisiin kokonaan. Kaikille pitäisi opettaa elämänkatsomustietoa, joka ei ole ristiriidassa muissa aineissa opetettavan kanssa."

"Huoltajilta kysytään, osallstuvatko heidän lapsensa uskonnollisiin tilaisuuksiin, ei lapsilta. Ev. lut. uskonnossa opiskelevat osallistuvat. Et-oppilailla ja islamia opiskelevilla on oman katsomusaineensa tunti oman opettajan kanssa samaan aikaan, kun evanekelisluterilaiset ja ortodoksioppilaat osallistuvat uskonnolliseen päivänavaukseen noin kerran kuussa. MIKSI TEHDÄ ONGELMAA, KUN SITÄ EI OLE?"

"Oman näkemykseni mukaan tämä keskustelu uskonnollisista päivänavauksista ja suvivirrestä on vähän surkuhupaisaa, ja normaalille tasapainoiselle elämälle vähän vierasta. Pieneen yksityiskohtaan poltetaan aivan liian paljon bensaa, eikä kenenkään elämä siitä sen kummemmin parane tai huonone. Elämä on täynnä erilaisuutta ja variaatioita, erikaltaisia ja samankaltaisia näkemyksiä." Olisi korkea aika, että tästä manipulaatiosta päästäisiin eroon ja uskonnollinen kasvatus annettaisiin yhteisöjen tehtäväksi

"Kokoonnutaan kirjastoon. Opettaja puhuu ajankohtaisesta aiheesta tai lukee jonkun kaikille sopivan tarinan. Koulussamme on luterilaisten lisäksi ortodokseja, katolilaisia ja islamilaisia, juutalaisia ja jehovia sekä ET-oppilaita. Olisi korkea aika, että tästä manipulaatiosta päästäisiin eroon ja uskonnollinen kasvatus annettaisiin yhteisöjensä tehtäväksi. Tietty olisi vielä parempi, että koko indoktrinaatio lopetettaisiin kokonaan. Kaikille pitäisi opettaa elämänkatsomustietoa, joka ei ole ristiriidassa muissa aineissa opetettavan kanssa."

"Eikö elämän moninaisuus ole juuri elämän suola? Koulun ulkopuolella lapset ovat vielä alttiinpia erilaisille vaikutuksille, eikä oikein kukaan tunnu olevan huolissaan siitä mitä lapset ja nuoret kohtaavat siellä, ilman että kukaan aikuinen olisi asiaa selittämässä/tulkitsemassa/suojelemassa/keskustelemassa. Koulu on kuitenkin suht turvallinen ympäristö, ja siksi keskustelu suvivirrestä koulussa tuntuu pohjalaisittain sanottuna köppääseltä= lapsellinen, naurettava. Ajattelisin, että suvivirsi ei ole lasten aivoille ollenkaan sieltä vaarallisimmasta päästä oleva myrkky, josta pitäisi eroon päästä.

"Mitään erityistä toimintaa ei ole tähän mennessä järjestetty, sillä ongelma on ollut pieni eli kukaan ei ole pyytänyt päästä toiseen tilaan keskusradiopäivänavauksen ajaksi. Harkitsen vakavasti ensi lukuvuodeksi uskonnollisten päivänavausten poistamista kokonaan, tällä hetkellä pidetään noin kerran kuussa"