1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Rehtoreiden liitto: Käytävälle jättäminen leimaavaa – koulujen olisi syytä katsoa peiliin

Rehtoreiden liitto patistaa jäseniään katsomaan peiliin ja lopettamaan uskonnollisiin päivänavauksiin osallistumattomien oppilaiden syrjinnän. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja puolestaan muistuttaa, että uskonnollisista aamunavauksista pitää tiedottaa vanhemmille.

Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Yle Uutisten kyselystä selvisi, että yhdeksässä koulussa kymmenestä pidetään uskonnollisia päivänavauksia.

Osa kouluista ei kuitenkaan ole ole järjestänyt vaihtoehtoista toimintaa niiden ajaksi. Kaikissa kouluissa ei ole edes mahdollista valita, osallistuuko uskonnollisiin päivänavauksiin, vaikka perustuslaki sitä edellyttää.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Johannes Koskinen, patistaa nyt kouluja tiedottamaan uskonnollisista päivänavauksista vanehmmille, jotta niihin osallistuminen olisi aidosti vapaaehtoista.

Perustuslaki turvaa jokaiselle uskonnonvapauden, joten uskonnollisista päivänavauksista pitäisi tiedottaa vanhemmille ja niihin osallistumisen pitäisi olla aidosti vapaaehtoista.

- Koulujen pitää pyrkiä sellaisiin järjestelyihin, että oppilas ei leimaudu. Se tulee perustuslaista, että on vanhempien asia ratkaista, osallistuuko lapsi uskonnollisiin päivänavauksiin vai ei,  sanoo perustuslakivaliokunnan puheejohtaja Johannes Koskinen.

"Käytävälle jättäminen ei millään lailla perusteltava tapa"

Suomen Rehtoreiden liiton varapuheenjohtaja Antti Ikonen myöntää, että uskonnollisiin aamunavauksiin osallistumattomien lasten kohtelu osassa kouluja on lainvastastaista ja leimaavaa.

- Perusopetuslain mukaan oppilaalle on järjestettävä muutakin kuin tila uskonnolllisen päivänavauksen ajaksi.

- Paikalla pitää olla opettaja tai vähintäänkin koulunkäyntiavustaja. 

Ikosen mielestä piirtely ja juttelu ei ole laadukasta tekemistä lapsille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin päivänavauksiin.

- Ei sellainen täytä laadukkaan toiminnan tuntomerkkejä millään tapaa.

Kysely paljasti, että osassa kouluista oppilas odottaa käytävässä uskonnollisen päivänavauksen aikana.

- Käytävälle jättäminen ei ole millään tapaa perusteltava tapa, Ikonen toteaa.

- Näissä kouluissa on syytä vielä katsoa peilliin ja hioa käytäntöä paremmaksi.

Perustuslaki ei kiellä uskonnollisia päivänavauksia

Ikonen toteaa, että kouluissa on jo harvennettu uskonnollisia päivänavauksia, ja tulevaisuudessa saatetaan pohtia, miten uskonnolliset päivänavaukset järjestetään vai järjestetäänkö niitä kouluissa enää ollenkaan.

- Kyllä varmaan tulee jossain vaiheessa pohditaan, että millä tavallla uskonnollisia aamunavauksia voidaan järjestää.

- Koulut ovat jo nyt tehneet sen ratkaisun, että he ovat harventaneet tahtia. Seuraako tästä lisää harvennusta, vai onko jossain vaiheessa tarkasteltava sitä, onko tällaisia aamunavauksia syytä enää pitää kouluissa, Ikonen pohtii.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan mukaan uskonnollisia päivänavauksia ei tarvitse lopettaa.

- Perustuslaki ei sitä edellytä, Koskinen toteaa.

Koskinen muistuttaa, että ketään ei saa pakottaa osallistumaan uskonnollisiin päivänavauksiin. Koskinen korostaa suvaitsevaisuutta kouluissa.

- Eletään ja annetaan toistenkin elää ja haetaan toimivat mallit itse kunkin koulun tarpeisiin.

Opetushallitus on parhaillaan täsmentämässä ohjeistusta uskonnollisista päivänavauksista. Tarkennetuissa ohjeissa aiotaan painottaa, että ketään ei saa pakottaa osallistumaan uskonnollisiin päivänavauksiin, että päivänavauksiiin osallistumattoman oppilas ei saa leimautua ja että koulujen on järjestettävä vaihtoehtoista toimintaa tällaisille oppilaille.