Kasvatetaanko päiväkodeissa sukupuolirooleihin?

Millaisia kokemuksia sinulla on lasten kohtelusta ja leikeistä varhaiskasvatuksessa - toteutuuko sukupuolten tasa-arvo? Entä onko asiaan kiinnitetty erityistä huomiota lapsesi päiväkodissa – millä tavalla?

Kotimaa
Kuva satukirjasta Prinsessa, joka ei halunnut parantua
Rosa Juntunen

Naisasialiitto Unionin hankkeessa tehtiin muutama vuosi sitten havaintoja, joiden mukaan tyttöjä ja poikia kohdellaan päiväkodeissa eri tavoin (siirryt toiseen palveluun). Tyttöjä käytetiin poikia useammin "pikkuapulaisina" ja pitämään pienemmille lapsille seuraa. Pojat taas saivat ohjatuissa toimintatuokioissa henkilökunnalta ajoittain jopa kaksinkertaisen määrän huomiota, vaikka eivät käyttäytyneet häiritsevästi.

Havaintojen innostamana järjestö tekee parhaillaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella päiväkotien henkilökunnalle suunnattua koulutusta (siirryt toiseen palveluun), jolla halutaan edistää päiväkotilasten tasa-arvoisen kohtelun toteutumista. Tavoitteena on, että roolitus "tytöille ja pojille sopiviin" leikkeihin ja käyttäytymiseen vähenisi tai se vähintäänkin tunnistettaisiin. Järjestö julkaisi viime kuussa koulutussivuston (siirryt toiseen palveluun), joka esittelee vuosina 2012-2014 suomalaisista päiväkodeista kerättyä materiaalia.

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja opetussuunnitelmien perusteet ovat uudistumassa (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna. Neljän eri järjestön tavoitteena (siirryt toiseen palveluun)on saada myös niin sanotun sukupuolisensitiivisyyden periaatteet huomioiduksi tässä uudistustyössä. Sukupuolisensitiivisyydellä (siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa. Arkisimmillaan se on stereotypioiden, kuten Kaikki pojat tykkäävät leikkiä autoilla -tyyppisten yleistysten kyseenalaistamista.

Millaisia kokemuksia sinulla on aiheesta – vaikuttaako lapsen sukupuoli kohteluun päiväkodissa? Miten se on näkynyt? Entä onko tasa-arvokasvatus otettu erityisen huomion kohteeksi tai puheeksi päiväkodissa?

Voit kertoa omia kokemuksiasi myös ottamalla yhteyttä sähköpostitse suoralinja@yle.fi