Soissa riittää suojeltavia

Keski-Suomessa kartoitetaan alkavana kesänä 60 suota. Maastokartoitusten tavoitteena on löytää arvokkaat suoalueet, jotta ne voitaisiin suojella tuleville polville. Nykyisestä suojeluohjelmasta puuttuu etenkin korpia, lettoja ja lähde- ja puronvarsisoita.

suot
Hankasuon maisemaa Uuraisilta.
Simo Pitkänen / Yle

Soita kartoitettiin jo viime kesänä ja tuolloiseen tapaan tänäkin vuonna yksityiset maanomistajat saavat maastokäynnistä kertovan kirjeen. Suojeluohjelmasta tehdään ehdotus tänä vuonna ja kiireellisimmin on tarkoitus päättää Etelä-Suomen suoalueista. Kaiken kaikkiaan tämä suojeluohjelman täydennys jakautuu noin 10 vuoden ajalle.

Kesän aikana koko maassa kartoitetaan noin tuhat suota ja maastoissa kiertelee kaikkiaan noin 50 kartoittajaa. Keski-Suomessa soiden kartoituksella uskotaan saatavan runsaasti lisätietoa, sanoo Johanna Hallman Keski-Suomen ELY-keskuksesta:

– Voi löytyä esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymiä, sellaisia hienoja suokasvillisuus- tai suoluontotyyppejä, joista ei aiemmin ole ollut tietoa, arvelee Hallamaa.

Ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo, että alustavan arvion mukaan vähintään 100 000 hehtaaria uusia soita saadaan suojelun piiriin.

– Suot ovat suomalaisen luonnon omaleimaisimpia elinympäristöjä. Ne tarjoavat kodin suurelle joukolle erilaisia eläin- ja kasvilajeja, joista moni on nykyisin uhanalainen. Myös soiden säilyminen marjapaikkoina, virkistysalueina ja mökkivesien puhtauden takaajana koskettaa meitä suomalaisia.

Niinistö tähdentää, että soidensuojelun täydennyksellä voidaan turvata arvokkaimpien soittemme säilyminen tuleville jälkipolville.