SDP:n eurovaalikannatus sukelsi – vasemmistoliitto reilussa nousussa

Selvästi suosituin puolue on edelleen kokoomus, jota äänestäisi uusimman kannatusarvion mukaan 22,7 prosenttia suomalaisista. Kokoomus on saamassa parlamenttiin neljä paikkaa.

politiikka
Suomalaisten puolueiden paikkaennuste eurovaaleissa taloustutkimuksen puoluekannatuskyselyn mukaan
Yle Uutisgrafiikka

Kokoomus on saamassa selvän ykköspaikan tulevissa eurovaaleissa. Taloustutkimuksen Yle Uutisille tekemän kannatusarvion mukaan kokoomusta kannattaa 22,7 prosenttia suomalaisista. Toiseksi suosituin puolue on keskusta 17,6 prosentin kannatuksella ja kolmantena perussuomalaiset, jonka kannatus on 17,1 prosenttia.

Koko kärkikolmikon suosio on jonkin verran laskenut edellisestä, maaliskuussa tehdystä mittauksesta. Kokoomuksen kannatus on pudonnut 1,1, keskustan 0,5 ja perussuomalaisten 0,7 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen puoluekannatuskyselyeurovaaleista.
Yle Uutisgrafiikka

SDP sukelsi – vasemmistoliitto nousee

Mittauksen ylivoimaisesti suurin putoaja on kuitenkin neljännellä paikalla oleva SDP. Sitä kannattaa nyt 13,8 prosenttia suomalaisista, eli 2,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin maaliskuussa.

Mittausten väliin ajoittuvat esimerkiksi maaliskuun lopulla tehty hallituksen kehyspäätös sekä SDP:n puheenjohtajakamppailu. Osa haastatteluista on tehty puheenjohtajavaihdoksen jälkeen.

Taloustutkimuksen puoluekannatuskyselyeurovaaleista.
Yle Uutisgrafiikka

Kaikkien pienempien puolueiden kannatus on puolestaan noussut maaliskuusta. Vihreiden kannatus oli 10,0prosenttia (+0,3 prosenttiyksikköä), vasemmistoliiton 8,4 prosenttia (+1,9), kristillisdemokraattien 4,4 prosenttia (+1,8) ja RKP:n 4,3 prosenttia (+0,7). Eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kannatus oli yhteensä 1,7 prosenttia (+0,1).

Suurimpaan nousuun ampaisi siis vasemmistoliitto, joka lähti hallituksesta kehyspäätöksen vuoksi.

Kokoomukselle neljä paikkaa – vasemmistoliiton paikka lähes varma

Kyselyn perusteella tehdyn laskelman mukaan kokoomus on saamassa parlamenttiin neljä paikkaa eli yhden enemmän kuin viime vaaleissa. Paikkamäärää ei ole siis johdettu suoraan kyselyn kannatusluvuista, vaan Taloustutkimus on tehnyt siitä erillisen laskelman. Laskelmaan on otettu mukaan täydellä painotuksella ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet äänestävänsä varmasti ja puolella painotuksella ne, jotka ovat ilmoittaneet äänestävänsä melko varmasti.

Keskustan paikkamäärä olisi kolme ja perussuomalaisten ja SDP:n kaksi. Vihreät ja vasemmistoliitto saisivat yhden paikan kumpikin.

Kaikkein epävarmimpia paikkoja näyttäisivät olevan keskustan kolmas ja kokoomuksen neljäs paikka. Niitä lähellä ovat vertailuluvuissa RKP:n ensimmäinen ja vihreiden toinen paikka.

RKP:n asemaa vahvistaa osaltaan se, että Ahvenanmaa ei ole mukana kyselyssä. RKP on perinteisesti saanut sieltä tuhansia ääniä.

Taloustutkimus haastatteli arviota varten 2 409 henkilöä 5.-20.5.2014 välisenä aikana. Puoluekantansa eurovaaleissa ilmoitti 53,5 prosenttia vastanneista. Kyselyn virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, ketkä ehdokkaista ovat todennäköisimpiä läpimenijöitä. Yle Uutiset kertoo tuloksia siitä iltapäivällä.